Գ. Ապոլլիների պոեզիան

G. Apolineri poezian

Code: 2004003772
էջերի քանակ: 25
Type: Կուրսային
Page cash: 200 AMD
Old : 5,250.00 AMD
Total: 5,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Գ. Ապոլլիների կյանքը
2. Գ. Ապոլլիների ստեղծագործության առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն», Եր., 1987 թ.,
2. Բլուրներ : [Բանաստեղծություններ] / Գ. Ապոլիներ; Եր., 1970. - 56 էջ ;
3. Թոփչյան, Ալեքսանդր Էդուարդի “Ֆրանսիական գրականություն” – Պոեզիա, 1907-1995, էջ 49-51
4. Андреев Л. Г., «Сюрреализмե, М., 1972 г., ст. 27

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Գ. Ապոլլիների կյանքը 2. Գ. Ապոլլիների ստեղծագործության առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «19-րդ դարի արտասահմանյան գրականության պատմություն», Եր., 1987 թ., 2. Բլուրներ : [Բանաստեղծություններ] / Գ. Ապոլիներ; Եր., 1970. - 56 էջ ; 3. Թոփչյան, Ալեքսանդր Էդուարդի “Ֆրանսիական գրականություն” – Պոեզիա, 1907-1995, էջ 49-51 4. Андреев Л. Г., «Сюрреализмե, М., 1972 г., ст. 27 - Գ. Ապոլլիների պոեզիան - G. Apolineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apwllineri pwezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian - G. Apollineri poezian

Яндекс.Метрика