Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Գիտության փիլիսոփայությունը լուսավորականության դարաշրջանում
Code: 1019000496
Page: 43
Type: Դիպլոմային
Page cash: 500 AMD
Old : 22,575.00 AMD
Total: 21,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ
Փիլիսոփայության ծագման նախադրյալները
ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
Գիտության փիլիսոփայության համառոտ ակնարկ
ԵՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
Գիտության փիլիսոփայությունըֆրանսիական լուսավորիչների տեսություններում
ՉՈՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ
Գիտության փիլիսոփայության առանձնահատկությունները հայ լուսավորական շարժման պատմության մեջ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Բաղրամյան Մ., Նոր տետրակ, որ կոչի Յորդորակ, Մադրաս, 1772:
2. Գևորգյան Հ., Փիլիսոփայություն. պատմություն. մշակույթ, Երևան, 2005:
3. Զորայան Ն., Նկարագիր ազգային դաստիարակութեան կամ ազգային դաստիարակութեան գլխավոր թերութիւնները, Կ. Պոլիս:
4. Կանկե Վ., Փիլիսոփայություն: Պատմական և սիստեմատիկ դասընթաց, Երևան, 2001:
5. Հակոբյան Ս., Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Երևան, 2007:
6. Հարությունյան Էդ., Հայ փիլիսոփայական միտքը 19-րդ դարի առաջին կեսին, Երևան, 1965:
7. Հովհաննիսյան Ա., Նալբանդյանը և նրա ժամանակը,Գիրք առաջին, Երևան, 1955:
8. Շահամիրյան Շ., Գիրք անվանուեալ Որոգայթ փառաց, Թիֆլիս, 1913:
9. Սաղաթելյան Մ., Համառօտ բնական գիտութիւն, Վիեննա, 1942:
10.Է.Ա. Կյուրեղյան,Փիլիսոփայության համառոտ ձեռնարկ,Երևան 2004,էջ 34
11.Геворгян Г., Очерки исторической метотологи, Очерки исторической метофологии науки, Ереван, 1987:
12.Дюркгейм Э., Социология и теория познания (Из книги «Элементарные формы религиозной жизни и тотемическая система в Австралии. /Новые идеи в социологии, сб. N2, Санкт –Петербург, 1914:
13.Казанджян Т., Очерки по истории химии в Армении, Ереван, 1955:
14.http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1215:

- Բովանդակություն Ներածություն ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ Փիլիսոփայության ծագման նախադրյալները ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ Գիտության փիլիսոփայության համառոտ ակնարկ ԵՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ Գիտության փիլիսոփայությունըֆրանսիական լուսավորիչների տեսություններում ՉՈՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ Գիտության փիլիսոփայության առանձնահատկությունները հայ լուսավորական շարժման պատմության մեջ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Բաղրամյան Մ., Նոր տետրակ, որ կոչի Յորդորակ, Մադրաս, 1772: 2. Գևորգյան Հ., Փիլիսոփայություն. պատմություն. մշակույթ, Երևան, 2005: 3. Զորայան Ն., Նկարագիր ազգային դաստիարակութեան կամ ազգային դաստիարակութեան գլխավոր թերութիւնները, Կ. Պոլիս: 4. Կանկե Վ., Փիլիսոփայություն: Պատմական և սիստեմատիկ դասընթաց, Երևան, 2001: 5. Հակոբյան Ս., Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն, Երևան, 2007: 6. Հարությունյան Էդ., Հայ փիլիսոփայական միտքը 19-րդ դարի առաջին կեսին, Երևան, 1965: 7. Հովհաննիսյան Ա., Նալբանդյանը և նրա ժամանակը,Գիրք առաջին, Երևան, 1955: 8. Շահամիրյան Շ., Գիրք անվանուեալ Որոգայթ փառաց, Թիֆլիս, 1913: 9. Սաղաթելյան Մ., Համառօտ բնական գիտութիւն, Վիեննա, 1942: 10.Է.Ա. Կյուրեղյան,Փիլիսոփայության համառոտ ձեռնարկ,Երևան 2004,էջ 34 11.Геворгян Г., Очерки исторической метотологи, Очерки исторической метофологии науки, Ереван, 1987: 12.Дюркгейм Э., Социология и теория познания (Из книги «Элементарные формы религиозной жизни и тотемическая система в Австралии. /Новые идеи в социологии, сб. N2, Санкт –Петербург, 1914: 13.Казанджян Т., Очерки по истории химии в Армении, Ереван, 1955: 14.http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1215: - Գիտության փիլիսոփայությունը լուսավորականության դարաշրջանում - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darazrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan pilisopayutyuny lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan pilisopayutyuny lusavorakanutyan darasrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutjan [email protected] lusavorakanutjan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavwrakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrghanum - Gitytyan [email protected] lysavorakanytyan darashrjanym - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum - Gitutyan [email protected] lusavorakanutyan darashrjanum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика