Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

ԱՄՀ-ի դերը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում
CODE(1018000004)
էջերի քանակ: 83
Արժեթղթերի առաջնային շուկան, տեղաբաշխողի /անդերռայթեռի / դերն ու նշանակությունը ներդրումների ապահովման գործում:
CODE(1018000007)
էջերի քանակ: 53
Արժեթղթերի շուկայի էությունը և կառուցվածքը
CODE(1018000008)
էջերի քանակ: 70
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
CODE(1018000009)
էջերի քանակ: 86
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի դերը ՀՀ տնտեսության զարգացման գործում
CODE(1018000011)
էջերի քանակ: 84
Աշխատանքի ռեսուրսների զբաղվածության հիմնադիրները ՀՀ-ում
CODE(1018000012)
էջերի քանակ: 53
Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը ՀՀ-ում անցումային շրջանում
CODE(1018000013)
էջերի քանակ: 74
Չիլի պետությունը և նրա տնտեսական համակարգը
CODE(1018000014)
էջերի քանակ: 70
Եկամուտների և ծախսերի շրջապտույտը ազգային տնտեսությունում /ՀՆԱ/
CODE(1018000015)
էջերի քանակ: 68
Ֆինանսական շուկայի ոչ բանկային հատվածի զարգացման հեռանկարները
CODE(1018000016)
էջերի քանակ: 54
Գնաճի նպատակային քաղաքականությունը ՀՀ-ում
CODE(1018000017)
էջերի քանակ: 56
Գործազրկության մակարդակի գնահատման եղանակները: Օուքենի օրենքի էությունը
CODE(1018000018)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ-ի անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը (ԱՀԿ) և ազդեցությունը առևտրային քաղաքականության վրա
CODE(1018000019)
էջերի քանակ: 52
Ֆինանսական համակարգը և դրա բարելավման ուղինները
CODE(1018000020)
էջերի քանակ: 60
ՀՀ մասնակցությունը միջազգային առևտրային համակարգում
CODE(1018000021)
էջերի քանակ: 60
ՀՀ-ում կիրառվող ուղղակի հարկերը և դրանց բարեփոխման նպատակահարմարությունը
CODE(1018000022)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ-ի անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը (ԱՀԿ) և ազդեցությունը առևտրային քաղաքականության վրա-2
CODE(1018000023)
էջերի քանակ: 52
Կազմակերպությունում նպատակների ձևավորման և պլանավորման վերլուծությունը
CODE(1018000024)
էջերի քանակ: 55
Կազմակերպությունում նպատակների ձևավորման և պլանավորման վերլուծությունը Բովանդակություն
CODE(1018000025)
էջերի քանակ: 58
Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալի դինամիկայի և կառուցվածքի վերլուծությունը
CODE(1018000026)
էջերի քանակ: 70
Օպերատիվ պլանավորման առանձնահատկությունները սերիական արտադրությունում
CODE(1018000027)
էջերի քանակ: 70
Ռազմավարական կառավարման հիմնական ուղղութունները ՙՀայկական ավիաուղիներ՚ ձեռնարկությունում
CODE(1018000028)
էջերի քանակ: 61
Տնտեսագիտական մեթոդաբանության պատմական և տրամաբանական առումները
CODE(1018000029)
էջերի քանակ: 52
Ֆինանսահաշվային
CODE(1018000046)
էջերի քանակ: 95
Ֆինանսահաշվային վիճակագրություն
CODE(1018000058)
էջերի քանակ: 95
Ամբողջական առաջարկը և նրա վրա ազդող գործողնները
CODE(1018000059)
էջերի քանակ: 70
Անձնակազմի կառավարում
CODE(1018000060)
էջերի քանակ: 70
Անձնակազմի պահանջարկը .նրա որոշումը
CODE(1018000061)
էջերի քանակ: 60
Անցումային տնտեսության բովանդակությունը
CODE(1018000062)
էջերի քանակ: 50
Անշարժ գույք
CODE(1018000063)
էջերի քանակ: 72
Անշարժ գույքի շուկա
CODE(1018000064)
էջերի քանակ: 57
Արտաքին արտադրատեսակների ինքնարժեքների վերլուծություն
CODE(1018000065)
էջերի քանակ: 51
Առևտրային բանկեր
CODE(1018000066)
էջերի քանակ: 65
Առևտրային բանկերի ֆինանսական գործառնությունների ուսումնասիրությունները
CODE(1018000067)
էջերի քանակ: 70
Առևտրային բանկի վարկային փաթեթի ձևավորումը և կառավարումը
CODE(1018000068)
էջերի քանակ: 87
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ-2
CODE(1018000069)
էջերի քանակ: 69
Արժությանի հարաբերություններ (ԹԵԶ)
CODE(1018000070)
էջերի քանակ: 96
Արտադրական գործընթացների ազդեցությունը սննդամթերքի անվտանգության վրա
CODE(1018000074)
էջերի քանակ: 60
Արտադրանքի արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունն
CODE(1018000075)
էջերի քանակ: 51
Աշխատաշուկա
CODE(1018000076)
էջերի քանակ: 70
Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի կարգավորումը
CODE(1018000077)
էջերի քանակ: 72
Բանկերի ներդրումային գործունեությունը
CODE(1018000078)
էջերի քանակ: 67
Բեռների փոխադրման պայմանագիր.տրանսպորտ
CODE(1018000079)
էջերի քանակ: 70
Ձեռնարկատիրություն
CODE(1018000080)
էջերի քանակ: 50
Ձեռնարկության արտադրական պոտենցիալը
CODE(1018000081)
էջերի քանակ: 52
Ձեռնարկության շահութաբերության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ մեքենաշինության մեջ
CODE(1018000082)
էջերի քանակ: 52
ֆինանսական արդյունքների բովանդակությունը և վերլուծությունը
CODE(1018000083)
էջերի քանակ: 61
ֆինանսական պլանավորում/ԹԵԶ/
CODE(1018000084)
էջերի քանակ: 91
Գովազդային կոմպանիայի կազմակերպում և բրենդինգ
CODE(1018000085)
էջերի քանակ: 52
ՀՆԱ
CODE(1018000086)
էջերի քանակ: 58
Ինքնարժեքի ձևավորումը և գնային քաղաքականությունը ձեռնարկությունում
CODE(1018000088)
էջերի քանակ: 50
Կառավարման տնտեսական մեթոդները/մաքսային,հարկային/
CODE(1018000090)
էջերի քանակ: 88
Մակրոտնտեսական դրամավարկային հարկաբյուջետային քաղաքականություն
CODE(1018000091)
էջերի քանակ: 90
ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո 1990-1991թթ
CODE(1018000092)
էջերի քանակ: 63
Պլանավորում
CODE(1018000101)
էջերի քանակ: 73
Ներդրումային գործունեության հիմքերը
CODE(1018000102)
էջերի քանակ: 70
Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատումը
CODE(1018000103)
էջերի քանակ: 68
Շուկայական տնտեսության չինական մոդելը Շուկային անցնելու չինական մոդելի առավելությունը
CODE(1018000104)
էջերի քանակ: 56
Շուկայի առաջատարի ռազմավարական պլանի մշակումը
CODE(1018000105)
էջերի քանակ: 53
Տեխնոլոգիան որպես արտադրական գործընթաց
CODE(1018000106)
էջերի քանակ: 54
Վարկային ռիսկերի կառավարման դերը և մեխանիզմները ՀՀ-ում
CODE(1018000107)
էջերի քանակ: 64
Վճարային հաշվեկշիռների տեսությունը
CODE(1018000108)
էջերի քանակ: 77
Ավելացված Արժեքի Հարկ Ներածություն
CODE(1018000125)
էջերի քանակ: 70
Բոլոր պատմությունները և գաղափարները բիզնեսի համար
CODE(1018000126)
էջերի քանակ: 98
Բյուջե
CODE(1018000127)
էջերի քանակ: 53
Ձեռնարկությունների մասնավորեցման արտասահմանյան փորձը
CODE(1018000128)
էջերի քանակ: 70
Ֆինանսական շուկան,դրամի շուկան և ֆինանսական գործիքները
CODE(1018000129)
էջերի քանակ: 50
Անցումային տնտեսության պետական կարգավորման ուղղությունները մարդկային զարգացման համատեքստում
CODE(1018000130)
էջերի քանակ: 77
Համաշխարհային տնտեսության էությունը և զարգացման առանձնահակությունները
CODE(1018000131)
էջերի քանակ: 70
Բնակչության եկամուտներ
CODE(1018000153)
էջերի քանակ: 61
Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1018000154)
էջերի քանակ: 77
Շուկա
CODE(1018000155)
էջերի քանակ: 51
Նյութական պաշարների վերլուծությունը
CODE(1018000156)
էջերի քանակ: 52
Ինտերնետ առևտուր
CODE(1018000160)
էջերի քանակ: 63
Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները արտադրության մեջ
CODE(1018000161)
էջերի քանակ: 74
Բնակչության զբաղվածությունը աշխատանքի շուկայում
CODE(1018000164)
էջերի քանակ: 70
Էլեկտրոնային առևտուր
CODE(1018000166)
էջերի քանակ: 64
Արտադրանքի ինքնարժեքի էությունը, տեսակները և տնտեսական հիմնավորումը
CODE(1018000169)
էջերի քանակ: 70
Արտաքին միգրացիայի սահմանումն ու նկարագրությունը
CODE(1018000170)
էջերի քանակ: 56
Բաժնետոսմսերի շուկայի եկամտաբերության և ռիսկայնության վերլուծությունը ՀՀ-ում
CODE(1018000171)
էջերի քանակ: 86
Բուլդոզերի բանող սարքավորման վրա ազդող ուժերի որոշումը
CODE(1018000172)
էջերի քանակ: 50
Եվրոպական միության բյուջեի իրավական կարգավորումը
CODE(1018000173)
էջերի քանակ: 67
Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականության հիմքերը ՀՀ-ում
CODE(1018000177)
էջերի քանակ: 52
ՀՀ կենտրոնական բանկը որպես երկրի ֆինանսական շուկաների կարգավորման և վերահսկման կոորդինատոր
CODE(1018000179)
էջերի քանակ: 71
Լոգիստիկա
CODE(1018000184)
էջերի քանակ: 80
Մաքսային հսկողության դերը
CODE(1018000185)
էջերի քանակ: 65
Отраслевое управление/Славянский университет/
CODE(1018000188)
էջերի քանակ: 72
Շահույթի ձևավորման և օգտագործման վերլուծություն
CODE(1018000194)
էջերի քանակ: 58
Պարտադիր և կամավոր ապահովագրություն
CODE(1018000198)
էջերի քանակ: 60
Սնանկացում և լուծարում
CODE(1018000200)
էջերի քանակ: 80
Հաստատուն ծախսերի վերլուծությունը
CODE(1018000206)
էջերի քանակ: 68
Բիզնես-պլան
CODE(1018000208)
էջերի քանակ: 76
Բանկային մարքեթինգի էությունը
CODE(1018000212)
էջերի քանակ: 84
ԼՂՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի տեղաշարժերը-2
CODE(1018000215)
էջերի քանակ: 70
Շահույթը որպես ձեռնարկության գործունեության արդյունավետության ինտեգրալային ցուցանիշ-2
CODE(1018000216)
էջերի քանակ: 100
Բիզնես-պլան/ Ապրանքներ և ծառայություններ/
CODE(1018000218)
էջերի քանակ: 65
ֆոնդային բորսա
CODE(1018000241)
էջերի քանակ: 62
Մասնավոր ներդրումները էներգետիկ հատվածում
CODE(1018000243)
էջերի քանակ: 63
Անբարեխիղճ գործարար պրակտիկա
CODE(1018000245)
էջերի քանակ: 50
Հարկային ստուգումները որպես իրավախախտումների բացահայտման միջոց
CODE(1018000249)
էջերի քանակ: 96
Մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխում, ժամանակավոր ներմուծում
CODE(1018000259)
էջերի քանակ: 67
Հիփոթեքային վարկային շուկայի զարգացման ուղիները ՀՀ-ում
CODE(1018000260)
էջերի քանակ: 69
Բիզնեսի արտադրության ու իրացման ծախսերի կրճատման գործոնները «Շանթ պլյուսե ՍՊԸ-ի օրինակով
CODE(1018000261)
էջերի քանակ: 70
Պետական գեակայությունների ֆինանսական ապահովումը
CODE(1018000263)
էջերի քանակ: 70
Շահութաբերության ցուցանիշների վերլուծություն,«Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ընկ
CODE(1018000264)
էջերի քանակ: 63
Գնաճի և ազգային արժույթի փոխհարաբերության կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(1018000270)
էջերի քանակ: 70
Կորպորատիվ կուլտուրայի կառավարումը «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե>>ՓԲԸ-ում
CODE(1018000272)
էջերի քանակ: 76
ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման խնդիրները և հեռանկարները
CODE(1018000274)
էջերի քանակ: 75
ՀՀ հարկաբյուջետային կարգավորման հիմնախնդիրերը
CODE(1018000278)
էջերի քանակ: 69
Համաշխարհային ռեկրացիոն ռեսուրսները որպես միջազգային տուրիզմի զարգացման հիմք
CODE(1018000279)
էջերի քանակ: 74
Ապահովագրական ընկերությունների եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը և բարելավման ուղիները «Ռեսո>>-ի օրինակով
CODE(1018000280)
էջերի քանակ: 68
Շահույթի պլաանավորման գործընթացը առևտրային կազմակերպություններում «Արայե ընկերությունում
CODE(1018000281)
էջերի քանակ: 70
Վճարային արժեթղթերի /չեկ, մուրհակ/ շրջանառության առանձնահատկությունները
CODE(1018000282)
էջերի քանակ: 62
Սոցիալական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
CODE(1018000283)
էջերի քանակ: 65
Կառավարման մեթոդների էությունն ու դասակարգումը
CODE(1018000316)
էջերի քանակ: 50
Պետության մասնակցությոնը շուկայական տնտեսությանը
CODE(1018000317)
էջերի քանակ: 70
Արագածի տիեզերական եղանակի կենտրոնի համար գեոմագնիսական կոշտության հաշվարկ
CODE(1018000320)
էջերի քանակ: 62
PR-ի էությունը և կառուցվածքը
CODE(1018000321)
էջերի քանակ: 53
Արմավիրի մարզ. Էջմիածնի ճարտարապետությունը
CODE(1018000322)
էջերի քանակ: 60
Օտարերկրյա ներդրումների պետական կարգավորումը
CODE(1018000326)
էջերի քանակ: 65
Պետության մասնակցությունը շուկայական տնտեսությանը. դրա մասնակցությունը և չափումը
CODE(1018000327)
էջերի քանակ: 70
Մաքսային ձևակերպումներ
CODE(1018000330)
էջերի քանակ: 68
Թողի տեսությունները
CODE(1018000333)
էջերի քանակ: 70
Մաքսային ձևակերպումներ
CODE(1018000334)
էջերի քանակ: 70
Ապրանքային քաղաքականությունը և իրացման ուղիները բձեռնարկության օրինակով
CODE(1018000335)
էջերի քանակ: 70
Պանրի արտադրության տեխնոլոգիան
CODE(1018000336)
էջերի քանակ: 55
Սերտիֆիկացման աշխատանքների կազմակերպման դինամիկան ՀՀ-ում
CODE(1018000337)
էջերի քանակ: 75
Տրիկոտաժ
CODE(1018000338)
էջերի քանակ: 60
Բաժնետիրական ընկերությունների հիմնախնդիրները
CODE(1018000339)
էջերի քանակ: 60
Բաժնետիրական ընկերությունների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(1018000340)
էջերի քանակ: 63
Ձեռնարկատիրական գործունեություն
CODE(1018000341)
էջերի քանակ: 65
Ապահովագրական ընկերությունների և ֆինանսական շուկայի հատվածների փոխգործակցության հեռանկարները
CODE(1018000342)
էջերի քանակ: 70
Ապահովագրական շուկայի և ֆինանսական շուկայի փոխգործակցության հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(1018000343)
էջերի քանակ: 50
Ապահովագրական շուկայի մասնակիցները
CODE(1018000344)
էջերի քանակ: 50
Ապահովագրական էությունը և դրանց հիմնական ձևերը
CODE(1018000345)
էջերի քանակ: 65
Ապահովագրության տեսական բովանդակությունը և զարգացման էվոլուցիան
CODE(1018000346)
էջերի քանակ: 55
Ավիատրանսպորտով ուղևորների և բեռների փոխադրումը
CODE(1018000347)
էջերի քանակ: 50
Ձեռնարկատիրական ռիսկերի ապահովագրություն
CODE(1018000348)
էջերի քանակ: 62
Ձեռնարկատիրական ռիսկերի ապահովագրություն-1
CODE(1018000349)
էջերի քանակ: 76
Պարտադիր և կամավոր ապահովագրության հիմնական սկզբունքները: Պարտադիր պետական ապահովագրություն
CODE(1018000350)
էջերի քանակ: 60
Զեռնարկատիրական գործունեություն
CODE(1018000359)
էջերի քանակ: 65
Զեռնարկության շահույթի բաշխումը
CODE(1018000363)
էջերի քանակ: 70
Փոքր բիզնեսի կազմակերպումը և դրա արդյունավետության բարձրացումը էներգոմատակարարման բնագավառում
CODE(1018000365)
էջերի քանակ: 53
Փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(1018000367)
էջերի քանակ: 54
Մաքսային գործի կազմակերպումը ՀՀ-ում
CODE(1018000377)
էջերի քանակ: 50
Մաքսային փորձաքննություն-2
CODE(1018000378)
էջերի քանակ: 70
Մաքսային ռեժիմներ-2
CODE(1018000379)
էջերի քանակ: 70
Համաշխարհային տնտեսության ենթակառուվածքների դերը ՀՀ գործարար համագործակցության զարգացման գործում
CODE(1018000385)
էջերի քանակ: 61
ՀՀ արտաքին առևտրային գործարքների վերլուծությունը
CODE(1018000386)
էջերի քանակ: 70
Միջազգային վարկային շուկաների դերը զարգացող երկրներում
CODE(1018000387)
էջերի քանակ: 55
Առևտրային տեղեկատվությունը ՀՀ-ում
CODE(1018000390)
էջերի քանակ: 55
Բանկային մարքեթինգի էությունը և դերը բանկային համակարգում
CODE(1018000391)
էջերի քանակ: 60
Բանկային մարքեթինգ-2
CODE(1018000392)
էջերի քանակ: 60
Բիզնես-պլանի կազմման հիմնախնդիրները ձեռնարկության կառավարման համակարգում
CODE(1018000393)
էջերի քանակ: 65
Մարքեթինգի կառավարման գործընթացը ՀՀ-ում
CODE(1018000394)
էջերի քանակ: 50
Մարքեթինգի կառավարման գործընթացը
CODE(1018000395)
էջերի քանակ: 60
Մարքեթինգի կառավարումը բանկային ոլորտում
CODE(1018000396)
էջերի քանակ: 60
Մարքեթինգի կառավարումը ձեռնարկության ռազմավարությունում
CODE(1018000397)
էջերի քանակ: 55
PR էությունը և կառուցվածքը
CODE(1018000398)
էջերի քանակ: 55
Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերի վերլուծությունը
CODE(1018000405)
էջերի քանակ: 70
Ֆինանսական պարտավորությունների վերլուծություն
CODE(1018000406)
էջերի քանակ: 70
Գործնական ծախսեր
CODE(1018000407)
էջերի քանակ: 81
Գործառնական ծախսերի վերլուծությունը
CODE(1018000408)
էջերի քանակ: 60
Հիմնական ֆոնդերի կատարելագործման ուղիները քիմիական գործարանի օրինակով
CODE(1018000409)
էջերի քանակ: 55
Իրացման ծախսերի վերլուծությունը «Վալետտաե ընկերության օրինակով
CODE(1018000410)
էջերի քանակ: 65
Պաշարների տնտեսական բովանդակությունը
CODE(1018000411)
էջերի քանակ: 65
Ուղղակի ծախսերի վերլուծությունը ձեռնարկության օրինակով
CODE(1018000412)
էջերի քանակ: 55
Բիզնես պլան «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ-ի օրնակով
CODE(1018000413)
էջերի քանակ: 67
Ձեռնարկատիրական ռիսկերը և նրանց ապահովագրությունը
CODE(1018000414)
էջերի քանակ: 50
Ձեռնարկատիրության էությունը
CODE(1018000415)
էջերի քանակ: 75
Ձեռնարկատիրություն և ապահովագրություն
CODE(1018000416)
էջերի քանակ: 55
Փոքր, միջին և խոշոր բովանդակությունը
CODE(1018000417)
էջերի քանակ: 70
Փոքր և միջին ձեռնարկության էությունը
CODE(1018000418)
էջերի քանակ: 55
Աշխատուժի միգրացիա
CODE(1018000419)
էջերի քանակ: 66
Բնական ռեսուրս
CODE(1018000420)
էջերի քանակ: 60
Դիլինգային գործառնությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1018000421)
էջերի քանակ: 60
Հացահատիկի արտադրությունը ՀՀ-ում
CODE(1018000422)
էջերի քանակ: 70
Հացի շուկա
CODE(1018000423)
էջերի քանակ: 60
Հակաինֆլացիոն քաղաքականությունը և նրա հիմնական ուղղությունները
CODE(1018000424)
էջերի քանակ: 56
ՀՀ-ն անցումային շրջանում
CODE(1018000425)
էջերի քանակ: 55
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1018000426)
էջերի քանակ: 61
ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերությունը
CODE(1018000427)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը, 1996-2006 թթ.
CODE(1018000428)
էջերի քանակ: 50
Հողի և գյուղացիական կոլեկտիվի տնտեսությունների մասնավորեցումը և դրա ցավագին արդյունքները ՀՀ-ում
CODE(1018000429)
էջերի քանակ: 65
Կապիտալի կուտակման առանձնահատկությունները անցումային երկրներում
CODE(1018000430)
էջերի քանակ: 66
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման գործւնթացը ՀՀ-ում
CODE(1018000431)
էջերի քանակ: 65
Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(1018000432)
էջերի քանակ: 70
Մակրոտնտեսական ցուցանիշների համակարգը և դրանց փոխկապակցվածությունը
CODE(1018000433)
էջերի քանակ: 52
Մենաշնորհների գործունեության կարգավորումը և հսկողությունը
CODE(1018000434)
էջերի քանակ: 55
Պետական գույքի կառավարում
CODE(1018000435)
էջերի քանակ: 50
Պետական քաղաքականության դերը մարդկային կապիտալի զարգացման գործում
CODE(1018000436)
էջերի քանակ: 50
Ռենտայի ժամանակակից վերլուծությունը
CODE(1018000437)
էջերի քանակ: 70
Շահույթի մեկանաբանության համեմատական առանձնահատկությունները Դ. Ռիկարդոյի և Կ. Մարքսի աշխատաություններում
CODE(1018000438)
էջերի քանակ: 70
Շահույթի պլանավորումը
CODE(1018000439)
էջերի քանակ: 52
Տնտեսական համակարգի ձևավորումը, զարգացումը և վերափոխումը
CODE(1018000440)
էջերի քանակ: 70
Տնտեսության պետական կարգավորման մեթոդները
CODE(1018000441)
էջերի քանակ: 65
Վերանորոգման ծառայության կազմակերպումը ձեռնարկությունում
CODE(1018000442)
էջերի քանակ: 70
Կապի ոլորտի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (Վիվասել, Արմենթել, Հայփոստ)
CODE(1018000448)
էջերի քանակ: 70
Համակարգչային տեխնիկայի կիրառումը հաշվապահության մեջ
CODE(1018000449)
էջերի քանակ: 75
Մաթեմատիկայի դասավանդումը տարրական դասարաններում
CODE(1018000451)
էջերի քանակ: 50
Մաքսային հսկողության դերը ՀՀ-ում
CODE(1018000452)
էջերի քանակ: 70
Բիզնես-պլանի առանձնահատկությունները
CODE(1018000453)
էջերի քանակ: 66
Մարքեթինգի կառավարման գործընթացները
CODE(1018000454)
էջերի քանակ: 50
Նորամուծական ձեռնարկություն և մարքեթինգ
CODE(1018000455)
էջերի քանակ: 61
Կադրային քաղաքականություն
CODE(1018000456)
էջերի քանակ: 57
Արտաքին տնտեսական գործունեության ապահովագրությունը և տեսակները
CODE(1018000464)
էջերի քանակ: 53
Ավտոտրանսպորտային ապահովագրություն
CODE(1018000465)
էջերի քանակ: 51
Բեռների փոխադրման պայմանագիր
CODE(1018000466)
էջերի քանակ: 70
Սոցիալական ապահովագրություն.սոցիալական ապահովագրության հիմնախնդիրները
CODE(1018000467)
էջերի քանակ: 60
Տրանսպորտային փոխադրման պայմանագրի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(1018000468)
էջերի քանակ: 51
Վերաապահովագրության կազմակերպումը և կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(1018000469)
էջերի քանակ: 50
Աշխատավարձի էությունը և տեսակները
CODE(1018000470)
էջերի քանակ: 70
Արդշինինվեստբանկի գործո
CODE(1018000475)
էջերի քանակ: 70
Բանկային գործունեության միջազգայնացման միտումները
CODE(1018000476)
էջերի քանակ: 61
Պետական վարկի էությունը
CODE(1018000477)
էջերի քանակ: 65
Պետության դրամավարկային քաղաքականությունը, նրա ուղղություններն ու մեթոդները
CODE(1018000479)
էջերի քանակ: 67
Ձեռնարկության մասնավորեցման արտասահմանյան փորձը
CODE(1018000480)
էջերի քանակ: 70
Հակաինֆլացիոն քաղաքականություն և նրա հիմնական ուղղությունները
CODE(1018000481)
էջերի քանակ: 70
Հակամենաշնորհային ենթակառուցվածքների դերը ՀՀ զարգացման գործում
CODE(1018000482)
էջերի քանակ: 58
ՀՆԱ-ն որպոս հիմնական մակրոցուցանիշ
CODE(1018000483)
էջերի քանակ: 50
Կազմակերպության ընթացիկ պարտավորությունների բնութագիրը
CODE(1018000484)
էջերի քանակ: 55
Մեծածախ առևտրական բազայի գործունեությունը
CODE(1018000485)
էջերի քանակ: 70
Պ.Ա. Ստոլիպինի ագրարային բարենորոգումները
CODE(1018000486)
էջերի քանակ: 51
Փոխարժեք և տնտեսական աճ
CODE(1018000487)
էջերի քանակ: 53
Սեփականության բովանդակությունը
CODE(1018000488)
էջերի քանակ: 56
Շահութահարկի բովանդակությունը և զարգացման փուլերը
CODE(1018000489)
էջերի քանակ: 57
Շուկայի էությունը և գործունեության սկզբունքները
CODE(1018000490)
էջերի քանակ: 70
Վալյուտային փոխարժեք
CODE(1018000491)
էջերի քանակ: 70
<<Ժամանակավոր ներմուծում>> մաքսային ռեժիմի կազմակերպման առանձնահատկությունները
CODE(1018000497)
էջերի քանակ: 62
Ոչ ընթացիկ ակտիվների գործոնային վերլուծությունը
CODE(1018000522)
էջերի քանակ: 65
Ոչ նյութական ակտիվների տնտեսագիտական բովանդակությունը, դերը և նշանակությունը
CODE(1018000528)
էջերի քանակ: 60
Ձեռնարկության ներդրումային քաղաքականություն և արտադրական ծրագիր
CODE(1018000529)
էջերի քանակ: 70
Արտաքին առևտրի կառուցվածքի մաքսային կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(1018000530)
էջերի քանակ: 60
Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերլուծությունն ըստ դինամիկայի
CODE(1018000538)
էջերի քանակ: 60
Տարբեր ֆիրմաների կողմից արտադրվող մածունի որակի համեմատական բնութագիրը
CODE(1018000552)
էջերի քանակ: 75
Աշխատանքային շուկայի և բնակչության զբաղվածության Էությունը
CODE(1018000556)
էջերի քանակ: 80
Պարտավորությունների ազդեցությունը ֆինասնական դրության վրա
CODE(1018000561)
էջերի քանակ: 60
Կենցաղային պլաստմասայե ապրանքների որակի հետազոտումը
CODE(1018000572)
էջերի քանակ: 76
Անշարժ գույքի գրանցման համակարգը և նրա զարգացումը ՀՀ-ում
CODE(1018000574)
էջերի քանակ: 65
Միջազգային համաձայնագրերը(կոնվենցիաները) մաքսային գործի կարգավորման բնագավառում(ՀՀ օրինակով)
CODE(1018000575)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ մասնակցությունը ապահովագրական ծառայությունների համաշխարհային շուկային
CODE(1018000599)
էջերի քանակ: 75
Գյուղատնտեսության առանձնահատկությունները
CODE(1018000614)
էջերի քանակ: 70
ՀՀ արդյունաբերության վիճակագրություն
CODE(1018000615)
էջերի քանակ: 50
ՀՀ բնակչության ծերացման կանխատեսման ու վիչակագրական ուսումնասիրությունը
CODE(1018000616)
էջերի քանակ: 50
ՀՀ բնակչության վերարտադրության վիճակագրություն
CODE(1018000617)
էջերի քանակ: 65
ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտների և ծախսերի վիճակագրական վերլուծությունը
CODE(1018000618)
էջերի քանակ: 55
ՀՀ-ում գործող մաքսային ռեժիմները
CODE(1018000635)
էջերի քանակ: 60
Մաքսային գործ և նաքսային քաղաքականություն
CODE(1018000636)
էջերի քանակ: 55
Առևտրային գաղտնիք, տեղեկատվություն
CODE(1018000653)
էջերի քանակ: 65
Առևտրի սրահի մերչենդայզինգի կաղմակերպման գործընթացը
CODE(1018000654)
էջերի քանակ: 70
Բիզնես էթիկայի կառավարում
CODE(1018000655)
էջերի քանակ: 55
Բիզնես պլան, բնակելի շենք, բիզնես կենտրոնի օրինակով
CODE(1018000656)
էջերի քանակ: 60
Ծառայությունների որակի կառավարում
CODE(1018000657)
էջերի քանակ: 50
Հանգստյան գոտի- բիզնես պլան
CODE(1018000658)
էջերի քանակ: 65
Ինժեներախորհրդատվական ծառայություններ
CODE(1018000659)
էջերի քանակ: 60
Լոգիստիկան շինարարությունում
CODE(1018000660)
էջերի քանակ: 55
Մարքետինգային լոգիստիկա
CODE(1018000661)
էջերի քանակ: 65
Անուղղակի հարկերի կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1018000669)
էջերի քանակ: 60
Հարկային բեռը և նրա մակրոտնտեսական գնահատումը ՀՀ-ում
CODE(1018000670)
էջերի քանակ: 72
Հարկաբյուջետային հարաբերություններ
CODE(1018000671)
էջերի քանակ: 55
Հարկային համակարգի խնդիրները ՀՀ-ում
CODE(1018000672)
էջերի քանակ: 55
ՀՀ հարկային համակարգ
CODE(1018000674)
էջերի քանակ: 61
ՀՀ հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման խնդիրները 2006-2007 թթ.
CODE(1018000675)
էջերի քանակ: 60
Շուկայահարկ
CODE(1018000676)
էջերի քանակ: 57
Բաժնետիրական ընկերությունները որպես գործարարական հարաբերությունների սուբյեկտ
CODE(1018000690)
էջերի քանակ: 58
Բաժնետիրական ընկերությունների զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում-1
CODE(1018000691)
էջերի քանակ: 60
Բիզնեսի կազմակերպումը պահեստային կազմակերպություններում
CODE(1018000692)
էջերի քանակ: 50
Ձեռնարկատիրական բիզնեսի զարգացման խնդիրները Արտադրական ծառայությունների ոլորտում
CODE(1018000693)
էջերի քանակ: 65
Ձեռնարկատիրական գործունեության ֆինանսավորման արդի հիմնախնդիրները
CODE(1018000694)
էջերի քանակ: 61
Ձոռնարկատիրական ռիսկ
CODE(1018000695)
էջերի քանակ: 65
Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման կատարելագործման ուղիները ՀՀ արդյունաբերության ճյուղերում
CODE(1018000696)
էջերի քանակ: 61
Փոքր բիզնեսի կազմակերպումը և դրա արդյունավետության բարձրացումը էներգոմատակարարման բնագավառում-1
CODE(1018000697)
էջերի քանակ: 60
Արտադրական կազմակերպությունների աշխատողների կազմը և կառուցվածքը
CODE(1018000699)
էջերի քանակ: 55
Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման կառավարումը
CODE(1018000700)
էջերի քանակ: 70
Աշխատանքային գործընթացների կազմակերպման արդյունավետության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(1018000701)
էջերի քանակ: 60
Աշխատանքի հիմնական ցուցանիշների հաշվարկը և դերը կազմակերպության բիզնես-պլանում
CODE(1018000702)
էջերի քանակ: 70
Աշխատատեղերի բնութագիրը և դրանց դասակարգումը
CODE(1018000703)
էջերի քանակ: 70
Աշխատուժի կառուցվածքը ըստ սեռատարիքային կազմի, մասնագիտացման, որակավորման
CODE(1018000704)
էջերի քանակ: 55
Կադրային քաղաքականության իրականացումը
CODE(1018000705)
էջերի քանակ: 60
Ակտիվային գործառնությունները և դրանց դերը առևտրային բանկերի գործունեությունում
CODE(1018000706)
էջերի քանակ: 65
Առևտրային բանկերի պասիվների կառավարման խնդիրները և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1018000707)
էջերի քանակ: 60
Բանկային համակարգ
CODE(1018000708)
էջերի քանակ: 50
Ֆինանսական ակտիվների վերլուծությունն ու կառավարման ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(1018000709)
էջերի քանակ: 60
Ֆինանսական ակտիվների վերլուծությունն ու կառավարումը ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(1018000710)
էջերի քանակ: 60
ՀՀ բանկային համակարգի կողմից ներգրավված միջոցների տեղաբաշխման ուղղությունները
CODE(1018000711)
էջերի քանակ: 66
ՀՀ բանկերում ծախսերի վերլուծությունը
CODE(1018000712)
էջերի քանակ: 65
Հիփոթեքային վարկավորման առանջնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1018000713)
էջերի քանակ: 65
Վարկային կազմակերպության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1018000714)
էջերի քանակ: 65
Վարկային կազմակերպություններ
CODE(1018000715)
էջերի քանակ: 50
Վարկային ռիսկերի կառավարման դերը և մեխանիզմները Հայաստանում
CODE(1018000716)
էջերի քանակ: 55
Վարկային ռիսկերի կառավարման դերը և մեխանիզմները
CODE(1018000717)
էջերի քանակ: 65
Վերահսկողության գործընթացի իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(1018000718)
էջերի քանակ: 65
Արտադրանքի իրացումից ստացված շահույթի գործոնային վերլուծությունը
CODE(1018000719)
էջերի քանակ: 66
Արտադրանքի մեկ դրամական միավորին ընկնող ծախսումների վերլուծությունը
CODE(1018000720)
էջերի քանակ: 55
Աշխատաժամանակի օգտագործման վերլուծություն (<<Աշտարակ կաթ>> ՓԲԸ օրինակով)
CODE(1018000721)
էջերի քանակ: 61
Դրամական հոսքերի վերլուծությունը
CODE(1018000722)
էջերի քանակ: 50
Դրամական միջոցների շրջանառելիության վրա ազդող գործոնների վերլուծություն
CODE(1018000723)
էջերի քանակ: 61
Դրամական միջոցների վերլուծությունը
CODE(1018000724)
էջերի քանակ: 65
Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերի տնտեսական ցուցանիշները
CODE(1018000725)
էջերի քանակ: 70
Եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշիռը
CODE(1018000726)
էջերի քանակ: 60
Ֆինանսական արդյունքի վերլուծություն
CODE(1018000727)
էջերի քանակ: 70
Ֆինանսական պլանավորումը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում
CODE(1018000728)
էջերի քանակ: 60
Ֆինանսական վերլուծության խնդիրները, շահույթ, շահութաբերություն
CODE(1018000729)
էջերի քանակ: 60
Գործառնական գործունեությունից ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը («Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ-ի օրինակով)
CODE(1018000730)
էջերի քանակ: 55
Գործառնական լծակ, շահութաբերության շեմ, ֆինանասական կայունության պաշարը, կապը ծախսերի կառուցվածքի հետ
CODE(1018000731)
էջերի քանակ: 60
Համախառն հաշվեկշռային շահույթ
CODE(1018000732)
էջերի քանակ: 60
Համախառն շահույթի օգտագործման և բաշծման ուղղությունները Արարատ ցեմենտում
CODE(1018000733)
էջերի քանակ: 65
Իրացման ծախսերի վերլուծությունը առևտրային կազմակեպությունուն
CODE(1018000734)
էջերի քանակ: 60
Կազմակերպությունների ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծությունը
CODE(1018000735)
էջերի քանակ: 60
Շահույթի օգտագործման ուղղությունները, բաշխումը արտադրական կազնմակերպություններում
CODE(1018000736)
էջերի քանակ: 65
Շահույթի պլանավորումը-1
CODE(1018000737)
էջերի քանակ: 55
Շրջանառու կապիտալի նյութական կրողները
CODE(1018000738)
էջերի քանակ: 55
Շրջանառու միջոցների ձևավորման աղբյուրների կազմը գնում վաճառք կապի մեջ
CODE(1018000739)
էջերի քանակ: 55
Շահույթի օգտագործման ուղղությունները, բաշխումը արտադրական կազնմակերպություններում-2
CODE(1018000740)
էջերի քանակ: 60
Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերլուծություն
CODE(1018000741)
էջերի քանակ: 70
Ոչ նյութական ակտիվների վերլուծությունն ըստ դինամիկայի
CODE(1018000742)
էջերի քանակ: 60
Ընդհանուր հավասարակշռության հիմնախնդիրը
CODE(1018000743)
էջերի քանակ: 55
Անշարժ գույքի հաշվառման և գնահատման ներկա գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(1018000744)
էջերի քանակ: 65
Անշարժ գույքի օգտագործումը և գնահատումը առևտրային ոլորտում (կազմակերպության օրինակով)
CODE(1018000745)
էջերի քանակ: 60
Անշարժ գույքի շուկա-2
CODE(1018000746)
էջերի քանակ: 70
Արտադրական կարողությունների օգտագործման ուղիները սննդի արդյունաբերության մեջ
CODE(1018000747)
էջերի քանակ: 50
Բյուջեն որպես տնտեսության պետական կարգավորման լծակ
CODE(1018000748)
էջերի քանակ: 60
Շահույթը և նրա բաշխումը «Ակար» ՍՊԸ –ի օրինակով
CODE(1018000749)
էջերի քանակ: 50
Եկամտի և կապիտալի առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությունում
CODE(1018000750)
էջերի քանակ: 50
Ֆրանչայզինգի կիրառումը ՀՀ-ում
CODE(1018000751)
էջերի քանակ: 65
Գազաչափիչ սարքերի ստուգաչափումը և ստուգաճշտումը
CODE(1018000752)
էջերի քանակ: 65
ՀՀ Արդյունաբերության զարգացման ծրագիրը և հեռանկարները
CODE(1018000753)
էջերի քանակ: 60
ՀՀ բնակչության եկամուտներ
CODE(1018000754)
էջերի քանակ: 60
ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկան
CODE(1018000755)
էջերի քանակ: 60
ՀՀ տարածքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները
CODE(1018000756)
էջերի քանակ: 60
Գովազդային գործունեության տնտեսական արդյունավետության որոշումը
CODE(1018000757)
էջերի քանակ: 60
Կազմակերպության մշակույթների դերն ու նշանակությունը և դրանց ազդեցությունները կադրերի հոսունության վրա
CODE(1018000762)
էջերի քանակ: 60
Яндекс.Метрика