Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Համագործակցության խորհրդի ստեղծման նախադրյալներն ու ստեղծումը
CODE(1012000176)
էջերի քանակ: 40
Մահմուդ 2-րդի բարեփոխումները
CODE(1012000222)
էջերի քանակ: 32
Միջպետական հարաբերությունները առաջավոր Ասիայում, հելլենիզմի օրոք
CODE(1012000223)
էջերի քանակ: 42
Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները 1988-2001թթ.
CODE(1012000224)
էջերի քանակ: 50
Կոնֆլիկտների կառավարում
CODE(1012000239)
էջերի քանակ: 61
Եվրահանձնաժողովի կառավարման համակարգի բարեփոխման գործընթացը 2000-2010թթ. (հայեցակարգը, նպատակները, արդյունքները և միտումները)
CODE(1012000240)
էջերի քանակ: 60
Այժմեական գլոբալ հիմնախնդիրներ
CODE(1012000252)
էջերի քանակ: 30
ԵԱՀԿ գագաթաժողովներ
CODE(1012000262)
էջերի քանակ: 70
Լենկ Թեմուրի նվաճումները և նրա անկումը 15-րդ դարի սկզբում
CODE(1012000265)
էջերի քանակ: 53
Իրանը Շահ սուլթան Հոսեյնի օրոք 1694-1722թթ. Սեֆյան դինաստիայի անկումը
CODE(1012000266)
էջերի քանակ: 45
ԵՄ անդամակցության նախապայմանները /ՀՀ/
CODE(1012000267)
էջերի քանակ: 68
թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները
CODE(1012000275)
էջերի քանակ: 38
Ազգային հարցը ՌԴ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրային դրույթներում ( հետխորհրդային շրջանում)
CODE(1012000309)
էջերի քանակ: 43
Տարածքային և տեղական կառավարում
CODE(1012000352)
էջերի քանակ: 43
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ծրագրային և ֆինանսական կառավարում
CODE(1012000353)
էջերի քանակ: 32
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մշակվող ծրագրերը և դրանց իրագործումը
CODE(1012000354)
էջերի քանակ: 60
Եվրոմիության քաղաքացիությունը
CODE(1012000381)
էջերի քանակ: 56
Համաշխարհային արժութային համակարգը և դրա զարգացման արդի միտումները
CODE(1012000384)
էջերի քանակ: 65
Ճանաչման կառուցվածքը և տեսակները միջազգային իրավունքում
CODE(1012000388)
էջերի քանակ: 65
Շուկայական տնտեսության չինական մոդելը Շուկային անցնելու չինական մոդելի առավելությունը
CODE(1012000457)
էջերի քանակ: 56
ՀՀ արտաքին առևտրի գործարքների էությունը
CODE(1012000458)
էջերի քանակ: 45
Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսությանը, գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրները
CODE(1012000459)
էջերի քանակ: 55
ՄԱԿ
CODE(1012000460)
էջերի քանակ: 50
Ահաբեկչությունը որպես սոցիալ-քաղաքական երևույթ
CODE(1012000534)
էջերի քանակ: 70
Էթիկան հանրային կառավարման տարբեր ոլորտներում
CODE(1012000535)
էջերի քանակ: 70
Ընտրական հաղորդակցության որակական բնութագրումները Հայաստանի քաղաքական համակարգի փոփոխման պայմաններում
CODE(1012000550)
էջերի քանակ: 70
Բանակցային գործընթացի նախապատրաստումն ու ընթացքը
CODE(1012000579)
էջերի քանակ: 70
Էլեկտրոնային կառավարություն. միջազգային փորձը և ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(1012000582)
էջերի քանակ: 70
Ջրային գործոնը Թուրքիա-Սիրիա-Իրաք հարաբերությունների համատեքստում 1980-90-ական թթ.
CODE(1012000584)
էջերի քանակ: 60
Միջազգային հարաբերությունները մերձավոր արևելքում 1918-1923 թվականին.Լոզանի կոնֆերանս
CODE(1012000612)
էջերի քանակ: 53
Արտաքին առևտրային հաշվեկշիռ 1997-2003 թթ.
CODE(1012000640)
էջերի քանակ: 68
Եվրոմիության զարգացման ժամանակակից միտումները
CODE(1012000641)
էջերի քանակ: 72
Համաշխարհային բանկը որպես ՄԱԿ-ի առաջնային կառույց
CODE(1012000642)
էջերի քանակ: 55
Համաշխարհային բանկի 5 կառույցները
CODE(1012000643)
էջերի քանակ: 50
ՀՀ կապերը ԱՊՀ-ի հետ
CODE(1012000644)
էջերի քանակ: 50
մայրցամաքային իրավական համակարգի առանձնահատկությունները
CODE(1012000645)
էջերի քանակ: 60
Միջազգային պատասխանատվության , միջազգային դատարաններ
CODE(1012000646)
էջերի քանակ: 60
Տարածաշրջանային զինված հակամարտությունները և դրանց խաղաղ կարգավորման եղանակները
CODE(1012000647)
էջերի քանակ: 65
Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները, Ներսես Շնորհալու գաղափարները
CODE(1012000677)
էջերի քանակ: 60
ՀՀ պետական իշխանության համակարգը
CODE(1012000678)
էջերի քանակ: 65
Նոտարական գործունեության կազմակերպման խնդիրները ՀՀ-ում
CODE(1012000679)
էջերի քանակ: 50
Օրենքով կազմավորված մարմինների դերը հանրային կառավարման համակարգում
CODE(1012000680)
էջերի քանակ: 60
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների առանձնահատկությունները
CODE(1012000681)
էջերի քանակ: 65
Թուրք-սիրիական հարաբերությունները 1991-1998թթ.
CODE(1012000759)
էջերի քանակ: 55
Խաղաղ կարգավորման հիմնախնդիրները Կենտրոնական Եվրոպայում
CODE(1012000761)
էջերի քանակ: 60
Թուրք-սիրիական հարաբերությունները 1991-2005թթ.
CODE(1012000763)
էջերի քանակ: 61
Яндекс.Метрика