Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները
CODE(1024000040)
էջերի քանակ: 15
Կառավարման սոցիալ-հոգեբանական մեթոդները
CODE(1024000041)
էջերի քանակ: 21
Կորպորատիվ կառավարում
CODE(1024000331)
էջերի քանակ: 38
Ֆինանսական ձեռնարկությունների կառավարման առանձնահատկությունները
CODE(1024000399)
էջերի քանակ: 75
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
CODE(1024000400)
էջերի քանակ: 55
Պլանավորման դերը և նշանակությունը
CODE(1024000401)
էջերի քանակ: 40
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը ժամանակակից մենեջմենթում
CODE(1024000402)
էջերի քանակ: 52
Տագնապային-ահազանգային իրավիճակների ընդհանուր բնորոշումը
CODE(1024000404)
էջերի քանակ: 55
Լիդեր և առաջնորդ
CODE(1024000463)
էջերի քանակ: 42
Գործարար զրույց
CODE(1024000639)
էջերի քանակ: 60
Կառավարման կառուցվածքային բաժանման տարբեր ձևերի զուգակցումը արդի պայմաններում
CODE(1024000648)
էջերի քանակ: 42
Կառավարման կատարելագործման ուղղությունները օդային տրանսպորտում
CODE(1024000649)
էջերի քանակ: 55
Կազմակերպության պլանավորման գործընթացի կազմակերպումը
CODE(1024000650)
էջերի քանակ: 56
Կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1024000651)
էջերի քանակ: 60
Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(1024000652)
էջերի քանակ: 60
Яндекс.Метрика