Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Անձնավորության հարմարման առանձնահատկությունները սոցիալական տարբեր միջավայրերում
CODE(1010000042)
էջերի քանակ: 52
Մանկատների և ընտանիքում ապրող երեխաների սոցիալականացման առանձնահատկությունները
CODE(1010000043)
էջերի քանակ: 70
Կրոնի հոգեբանություն՚
CODE(1010000044)
էջերի քանակ: 70
Սուիցիդալ մտապատկերների ձևավորման հոգեբանական մեխանիզմները
CODE(1010000117)
էջերի քանակ: 61
Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկայի ընդհանուր հարցերը
CODE(1010000167)
էջերի քանակ: 61
Հայ երիտասարդ ընտանիքի առանձնահատկությունները
CODE(1010000174)
էջերի քանակ: 70
Հայ կնոջ դերը հայ հասարակության ընկալումներում
CODE(1010000175)
էջերի քանակ: 50
ՀՀ հանրակրթության փոխակերպումներն արդի փուլում
CODE(1018000178)
էջերի քանակ: 70
Երեխայի վաղ հոգեհուզական զարգացումը մայր - երեխա դիադում
CODE(1010000209)
էջերի քանակ: 77
Հոգեբանության առարկան, խնդիրները և մեթոդները(Գիտակցություն,ըմբռնում,բնավորություն և այլն)
CODE(1010000210)
էջերի քանակ: 61
Տարիքային հոգեբանություն
CODE(1010000211)
էջերի քանակ: 113
Դեռահասների ինքնագնահատականը,<<ես>>-ի կայացումը և սոցիալականացումը
CODE(1010000221)
էջերի քանակ: 70
Ալալիան` որպես խոսքային խանգարում
CODE(1010000314)
էջերի քանակ: 70
Դեռահասություն, հեքիաթաթերապիա
CODE(1010000329)
էջերի քանակ: 70
Կազմակերպություններում կոնֆլիկտների հոգեբանական վերլուծությունը
CODE(1010000357)
էջերի քանակ: 60
Կոնֆլիկտային հարաբերություններ
CODE(1010000358)
էջերի քանակ: 70
Տարիքային պարբերացման ընդհանուր բնութագիրը
CODE(1010000444)
էջերի քանակ: 70
Տրամաբանություն և ինտուիցիա
CODE(1010000445)
էջերի քանակ: 70
Խնդիրներ ունեցող երեխաներ
CODE(1010000446)
էջերի քանակ: 50
6-9 տարեկան ՄՈԻԿ-ով երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(1010000573)
էջերի քանակ: 60
Կակազությամբ տառապող երեխաների կլինիկական և հոգեբանական բնութագիրը-1
CODE(1010000665)
էջերի քանակ: 50
Մանկական հոգեբանություն
CODE(1010000666)
էջերի քանակ: 50
Խաղային մշակույթի ձևավորման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները
CODE(1010000667)
էջերի քանակ: 55
խմբային սոցիալական աշխատանք
CODE(1010000668)
էջերի քանակ: 60
Яндекс.Метрика