Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն
CODE(1007000030)
էջերի քանակ: 52
Պետական մարմինների դասակարգման հիմքերը
CODE(1007000031)
էջերի քանակ: 85
Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելը
CODE(1007000033)
էջերի քանակ: 70
ԱՄՆ - ՀՀ հարաբերությունները, ԱՄՆ-ի քաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում
CODE(1007000034)
էջերի քանակ: 70
Ամստերդամի պայմանագիրը
CODE(1007000035)
էջերի քանակ: 70
Ընթերակայի իրավական վիճակը մինչդատական վարույթում
CODE(1007000036)
էջերի քանակ: 70
Մեղադրյալի և կասկածյալի պաշտպանության իրավունքը և ապահովումը
CODE(1007000037)
էջերի քանակ: 62
Մինչդատական վարույթում կայացվող դատական ակտերի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(1007000038)
էջերի քանակ: 70
Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում
CODE(1007000039)
էջերի քանակ: 56
Դատավճիռ
CODE(1007000047)
էջերի քանակ: 64
Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև
CODE(1007000048)
էջերի քանակ: 78
Քրեական գործի հարուցուման օրինականությունն ապահովող երաշխիքները.
CODE(1007000049)
էջերի քանակ: 84
ՀՀ օրենքը սահմանադրական դատարանի մասին
CODE(1007000050)
էջերի քանակ: 70
Սահմանադրություն հասկացությունը,ձևերը
CODE(1007000052)
էջերի քանակ: 50
Մարդու սահմանադրաիրավական կարգավիճակը
CODE(1007000053)
էջերի քանակ: 117
ԵՄ ինտեգրում.ՀՀ անդամակցությունըԵՄ-ի հետ
CODE(1007000054)
էջերի քանակ: 81
Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990-ական թթ
CODE(1007000115)
էջերի քանակ: 54
ՀՀ պետական իշխանության գործադիր իշխանություն
CODE(1007000116)
էջերի քանակ: 94
2002թ.-ի ՀՀ սահմանադրություն
CODE(1007000118)
էջերի քանակ: 50
Դատական ապացույց
CODE(1007000119)
էջերի քանակ: 124
Դատական համակարգը/ԹԵԶ/
CODE(1007000120)
էջերի քանակ: 116
ՀՀ նախագահի ընտրության կարգը
CODE(1007000121)
էջերի քանակ: 86
ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք
CODE(1007000122)
էջերի քանակ: 70
Միջազգային քրեական դատարան
CODE(1007000123)
էջերի քանակ: 54
Քրեական ապացույց
CODE(1007000124)
էջերի քանակ: 70
Պետական մարմինների դասակարգման հիմքերը
CODE(1007000157)
էջերի քանակ: 85
Դատական ակտեր
CODE(1007000165)
էջերի քանակ: 70
Նախադատական վարույթի դերն ու նշանակությունը Եվրոպական իրավունքի կայացման և զարգացման գործում/ԹԵԶ/
CODE(1007000186)
էջերի քանակ: 73
ՀՀ դատական համակարգի գործունեության և կառավարման բարելավման ուղիները
CODE(1007000242)
էջերի քանակ: 78
Փաստացի իրավական ռեժիմ ունեցող պետությունների միջազգային իրավական կարգավիճակը և մարդու իրավունքների պաշտպանության առանձնահատկությունները
CODE(1007000247)
էջերի քանակ: 54
Իրավաբանական պատասխանատվության տեսակները
CODE(1007000248)
էջերի քանակ: 50
Սեփականության իրավունքի ձեռքբերման և դադարման հիմքերը
CODE(1007000250)
էջերի քանակ: 53
Իրավական պատասխանատվության տեսակները
CODE(1007000251)
էջերի քանակ: 50
Տուգանք պատժատեսակի կիառումը
CODE(1007000268)
էջերի քանակ: 65
Դատարանի վճիռների և որոշումների կայացման և բողոքարկման ընթացակարգը
CODE(1007000273)
էջերի քանակ: 70
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՄ-ՈՒՄ
CODE(1007000299)
էջերի քանակ: 70
Միջազգային ահաբեկչություն
CODE(1007000311)
էջերի քանակ: 67
Վլայի ցուցմունքը որպես դատական ապացույցի տեսակ
CODE(1007000324)
էջերի քանակ: 57
Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում
CODE(1007000332)
էջերի քանակ: 70
Գործադիր իշխանություն
CODE(1007000351)
էջերի քանակ: 70
Հանցագործության հասկացությունը և տեսակները
CODE(1007000375)
էջերի քանակ: 52
Քաղաքացիա-իրավական պայմանագրի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(1007000376)
էջերի քանակ: 65
Հեղինակային իրավունք
CODE(1007000380)
էջերի քանակ: 50
Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության իրականացումը և միջոցները
CODE(1007000382)
էջերի քանակ: 70
Կողմերի հասկացություն
CODE(1007000383)
էջերի քանակ: 67
Մարդկանց առևտուր, թրաֆիքինգ
CODE(1007000389)
էջերի քանակ: 61
Սարգիս Պիծակ
CODE(1007000507)
էջերի քանակ: 70
Արտադրական պաշարներ
CODE(1007000509)
էջերի քանակ: 60
Ակնհայտ ապօրինի կալանավորումը կամ ձերբակալելը
CODE(1007000523)
էջերի քանակ: 52
Հանցագործության և հանցակազմի քրեաիրավական բնութագիրը
CODE(1007000524)
էջերի քանակ: 68
Ծնողական իրավունքների իրականացման սկզբունքները
CODE(1007000539)
էջերի քանակ: 65
ՀՀ իրավական համակարգի կառւցվածքը, զարգացման միտւմները
CODE(1007000601)
էջերի քանակ: 60
Պարտավորությունների հասկացությունը և դադարեցման հիմքերը
CODE(1007000603)
էջերի քանակ: 70
Քաղաքացիությունը, որպես իրավական ինստիտուտ
CODE(1007000604)
էջերի քանակ: 50
Սննկացման գործընթացի իրականացման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
CODE(1007000605)
էջերի քանակ: 65
Վարչական տույժի հասկացությունը և տեսակները
CODE(1007000606)
էջերի քանակ: 70
Առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
CODE(1007000624)
էջերի քանակ: 60
Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելը, փողերի լվացում
CODE(1007000625)
էջերի քանակ: 65
Հասարակական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների բնութագիրը և քրեաիրավական բնույթը
CODE(1007000626)
էջերի քանակ: 50
Մեղքը քրեական իրավունքում
CODE(1007000627)
էջերի քանակ: 50
Ապացույցները քրեական դատավարությունում
CODE(1007000628)
էջերի քանակ: 65
Մասնագետ-քրեագետի մասնակցությունը քննչական գործողություններում
CODE(1007000629)
էջերի քանակ: 50
Սփյուռքահայ առաջադիմական քաղաքական ուժերը
CODE(1007000630)
էջերի քանակ: 65
«Համաս» միջազգային ահաբեկչական խմբի գործունեությունը
CODE(1007000631)
էջերի քանակ: 50
Միջազգային իրավական պատասխանատվություն
CODE(1007000632)
էջերի քանակ: 65
Պետության պատասխանատվությունը միջազգային իրավունքում
CODE(1007000633)
էջերի քանակ: 60
Яндекс.Метрика