Քաղաքականությունը և լրատվությունը

[email protected] ev [email protected]

Code: 2005000941
էջերի քանակ: 22
Type: Կուրսային
Page cash: 200 AMD
Old : 4,620.00 AMD
Total: 4,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Զանգվածային հաղորդակցության և լրատվության միջոցների դերը քաղաքականության մեջ
1.1 ԶԼՄ-երը որպես քաղաքական համակարգի վրա ազդող կարևոր գործոն
1.2 ԶԼՄ-երը որպես «4-րդ իշխանություն»
2. Խոսքի ազատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2.1 Օրենքի շրջանակներում լրագրողի գործունեությունը կարգավորող փաստամեկնաբանությունը
2.2 Լրագրողի իրավունքները և պարտականությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,Եր., «Մխիթար Գոշ», 1997
2. ՀՀ օրենքը “Զանգվածային Լրատվության Մասին, 2003.03.12
3. Մ.Խաչատրյան, «Դատական լրագրողի ուղեցույց»,Եր., 2003
4. История мировой журналистики, Ростов-на-Дону, 2002
5. П.Монро, 21 Век. Информация и общество. Телевидение, телекоммуникации и переходный период, изд.Моск.университет,2000- Բովանդակություն Ներածություն 1. Զանգվածային հաղորդակցության և լրատվության միջոցների դերը քաղաքականության մեջ 1.1 ԶԼՄ-երը որպես քաղաքական համակարգի վրա ազդող կարևոր գործոն 1.2 ԶԼՄ-երը որպես «4-րդ իշխանություն» 2. Խոսքի ազատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2.1 Օրենքի շրջանակներում լրագրողի գործունեությունը կարգավորող փաստամեկնաբանությունը 2.2 Լրագրողի իրավունքները և պարտականությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,Եր., «Մխիթար Գոշ», 1997 2. ՀՀ օրենքը “Զանգվածային Լրատվության Մասին, 2003.03.12 3. Մ.Խաչատրյան, «Դատական լրագրողի ուղեցույց»,Եր., 2003 4. История мировой журналистики, Ростов-на-Дону, 2002 5. П.Монро, 21 Век. Информация и общество. Телевидение, телекоммуникации и переходный период, изд.Моск.университет,2000 - Քաղաքականությունը և լրատվությունը - [email protected] ev [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - Qaxaqakanutyuny EV lratvutyuny - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - Qaghaqakanutyuny EV lratvutyuny - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] EV [email protected] - [email protected] YEV [email protected]

Яндекс.Метрика