Զբոսաշրջության հիմնահարցերի լուսաբանումը Հայկական մամուլում 2007-2008թթ

ZBOSASHRJUTYAN HIMNAHARCERI [email protected] HAYKAKAN MAMULUM 2007-2008

Code: 2005000487
էջերի քանակ: 28
Type: Կուրսային
Page cash: 200 AMD
Old : 5,880.00 AMD
Total: 5,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1 Զբոսաշրջության զարգացման նախապայմանները
1.1 Հարցի հրատապությունը
1.2 Օրենսդրական դաշտը և տարեկան ծրագրերը
1.3 Մամուլի դերը զբոսաշրջության զարգացման գործում
Գլուխ 2 Հայաստանը` զբոսաշրջության նախապատվելի վայր
2.1 Ինչպես է գովազդվում Հայաստանը
2.2 Հետաքրքրված են Հայաստանով
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Գործնական աշխատանք


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Труды 8-ой Международной научно-практической конференции «Туризм: проблемы и перспективы развития», т. 2, М., 2006
2. Լրաբեր հասարակական գիտությունների թիվ 2, Երևան, 2007թ.
3. Կևորկովա Ն. Ի., Գովազդային - տեղեկտվակական գործունեությունը ՀՀ զբոսաշրջային ինդուստրիայում, Երևան, 2008թ.
4. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
5. Տնտեսական քաղաքականության և իրավական խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոն (AEPLAC)- 2006թ. տարեկան զեկույց
6. «ՀՀ Զբոսաշրջության զարգացման պետական ծրագիր» (ՀՀ կառավարության որոշում` 2006թ.)
7. «ՀՀ Զբոսաշրջության զարգացման պետական ծրագիր» (ՀՀ կառավարության որոշում` 2007թ.)
8. «ՀՀ Զբոսաշրջության զարգացման պետական ծրագիր» (ՀՀ կառավարության որոշում` 2008թ.)


Պարբերական մամուլ

1. «Հայաստանի Հանրապետություն», 2006, թիվ 142, 2007-2008
2. «Իրավունք», 2007-2008
3. «Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա» տեղեկագիր, 2007, թիվ 2
4. «Հայաստանի Զրուցակից» 2007-2008
5. «Առավոտ», 2007-2008
6. «Հայոց աշխարհ», 2007-2008
7. «Տուրիզմ», 2007, թիվ 4-6
8. «Հայաստան», 2007, թիվ 1
9. «168 ժամ», 2007-2008
10. «Ժամանակի միտք», 2007-2008

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1 Զբոսաշրջության զարգացման նախապայմանները 1.1 Հարցի հրատապությունը 1.2 Օրենսդրական դաշտը և տարեկան ծրագրերը 1.3 Մամուլի դերը զբոսաշրջության զարգացման գործում Գլուխ 2 Հայաստանը` զբոսաշրջության նախապատվելի վայր 2.1 Ինչպես է գովազդվում Հայաստանը 2.2 Հետաքրքրված են Հայաստանով Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Գործնական աշխատանք Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Труды 8-ой Международной научно-практической конференции «Туризм: проблемы и перспективы развития», т. 2, М., 2006 2. Լրաբեր հասարակական գիտությունների թիվ 2, Երևան, 2007թ. 3. Կևորկովա Ն. Ի., Գովազդային - տեղեկտվակական գործունեությունը ՀՀ զբոսաշրջային ինդուստրիայում, Երևան, 2008թ. 4. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք 5. Տնտեսական քաղաքականության և իրավական խորհրդատվության հայ-եվրոպական կենտրոն (AEPLAC)- 2006թ. տարեկան զեկույց 6. «ՀՀ Զբոսաշրջության զարգացման պետական ծրագիր» (ՀՀ կառավարության որոշում` 2006թ.) 7. «ՀՀ Զբոսաշրջության զարգացման պետական ծրագիր» (ՀՀ կառավարության որոշում` 2007թ.) 8. «ՀՀ Զբոսաշրջության զարգացման պետական ծրագիր» (ՀՀ կառավարության որոշում` 2008թ.) Պարբերական մամուլ 1. «Հայաստանի Հանրապետություն», 2006, թիվ 142, 2007-2008 2. «Իրավունք», 2007-2008 3. «Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա» տեղեկագիր, 2007, թիվ 2 4. «Հայաստանի Զրուցակից» 2007-2008 5. «Առավոտ», 2007-2008 6. «Հայոց աշխարհ», 2007-2008 7. «Տուրիզմ», 2007, թիվ 4-6 8. «Հայաստան», 2007, թիվ 1 9. «168 ժամ», 2007-2008 10. «Ժամանակի միտք», 2007-2008 - Զբոսաշրջության հիմնահարցերի լուսաբանումը Հայկական մամուլում 2007-2008թթ - ZBOSASHRJUTYAN HIMNAHARCERI [email protected] HAYKAKAN MAMULUM 2007-2008 - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosazrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri lusabanumy Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosasrjutyan himnaharceri lusabanumy Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutjan himnaharceri [email protected] Hajkakan mamulum 2007-2008tt - Zbwsashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrghutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjytyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamylym 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt - Zbosashrjutyan himnaharceri [email protected] Haykakan mamulum 2007-2008tt

Яндекс.Метрика