Կոտայքի մարզի Հրազդանի տարածաշրջանի էկոլոգիան

Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian

Code: 2003002945
էջերի քանակ: 35
Type: Կուրսային
Page cash: 200 AMD
Old : 7,350.00 AMD
Total: 7,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1-ին
Կոտայքի մարզի Հրազդանի տարածաշրջանի շրջակա տնտեսության զարգացման ճյուղերը
1. Արդյունաբերական և հումքի վերամշակման ձեռնարկությունների համառոտ բնութագիրը
2. Գյուղատնտեսական արտադրության հիմնական ճյուղերը
3. Գրական ակնարկ տարածաշրջանում կատարված էկոլոգիական ուղղվածության գիտական հետազոտությունների մասին

ԳԼՈՒխ 2-րդ
Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վիճակը
1. Մթնոլորտի օդի աղտոտման աղբյուրները ու աղտոտվածության բնույթը
2. Ջրային ավազանի աղտոտման աղբյուրները ու աղտոտվածության բնույթը
3. Հողային ծածկույթի աղտոտման աղբյուրները և աղտոտվածության բնույթը
4. Շրջակա միջավայրի աղտոտման էկոլոգիական հետևանքները

ԳԼՈՒխ 3-րդ
Տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակի բարելավման նպատակով մշակված ծրագրերի ու նախագծերի համառոտ բնութագիրը
1. Տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակի բարելավման ծրագրերի բովանդակությունը
2. Տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակի բարելավման նախագծերի բովանդակությունը

ԳԼՈՒԽ 4-րդ
Շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները
1. Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները
2. Ջրային ավազանի աղտոտումը կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները
3. Հողերի քիմիական աղտոտումը կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները
4. Բնության բաղադրիչների պահպանության վերաբերյալ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված օրենքների և օրենսդրությունների համառոտ բնութագրությունը

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Է. Մ. Հայրապետյան, Բնության պահպանության հիմունքները, Ե., 1983
2. Ա. Վ. Թադևոսյան, Մթնոլորտային աղտոտամն վերահսկում, Ե., 2004
3. В. Глуков, Экономические основы ‎экологии, М., 1989
4. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная, М., 1999.
5. Крискунов Е.А. Экология (учебник), М.1995г.
6. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы, М.: 1995.
7. Человек и экология : Сборник / Ред. Н. Филипповский. – М., 1990.

- Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Կոտայքի մարզի Հրազդանի տարածաշրջանի շրջակա տնտեսության զարգացման ճյուղերը 1. Արդյունաբերական և հումքի վերամշակման ձեռնարկությունների համառոտ բնութագիրը 2. Գյուղատնտեսական արտադրության հիմնական ճյուղերը 3. Գրական ակնարկ տարածաշրջանում կատարված էկոլոգիական ուղղվածության գիտական հետազոտությունների մասին ԳԼՈՒխ 2-րդ Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական վիճակը 1. Մթնոլորտի օդի աղտոտման աղբյուրները ու աղտոտվածության բնույթը 2. Ջրային ավազանի աղտոտման աղբյուրները ու աղտոտվածության բնույթը 3. Հողային ծածկույթի աղտոտման աղբյուրները և աղտոտվածության բնույթը 4. Շրջակա միջավայրի աղտոտման էկոլոգիական հետևանքները ԳԼՈՒխ 3-րդ Տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակի բարելավման նպատակով մշակված ծրագրերի ու նախագծերի համառոտ բնութագիրը 1. Տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակի բարելավման ծրագրերի բովանդակությունը 2. Տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակի բարելավման նախագծերի բովանդակությունը ԳԼՈՒԽ 4-րդ Շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները 1. Մթնոլորտային օդի աղտոտումը կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները 2. Ջրային ավազանի աղտոտումը կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները 3. Հողերի քիմիական աղտոտումը կանխելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները 4. Բնության բաղադրիչների պահպանության վերաբերյալ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված օրենքների և օրենսդրությունների համառոտ բնութագրությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Է. Մ. Հայրապետյան, Բնության պահպանության հիմունքները, Ե., 1983 2. Ա. Վ. Թադևոսյան, Մթնոլորտային աղտոտամն վերահսկում, Ե., 2004 3. В. Глуков, Экономические основы ‎экологии, М., 1989 4. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная, М., 1999. 5. Крискунов Е.А. Экология (учебник), М.1995г. 6. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы, М.: 1995. 7. Человек и экология : Сборник / Ред. Н. Филипповский. – М., 1990. - Կոտայքի մարզի Հրազդանի տարածաշրջանի էկոլոգիան - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracazrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taratsasrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotajqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kwtayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekwlwgian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrghani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayki marzi Hrazdani taracashrjani ekologian - Kotayqi marzi Hrazdani taracashrjani ekologian

Яндекс.Метрика