“The New Yorker” ամսագիր

The New Yorker- amsagir

Code: 3005002688
էջերի քանակ: 8
Type: Ռեֆերատ
Page cash: 200 AMD
Old : 1,680.00 AMD
Total: 1,600.00 AMD
գնել
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Ժուռնալիստիկա» (Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ա, Երևան 1999, էջ 105 – 107, 177 - 190)
2. Modern Journalizm, New York, 2000
3. www.newyorker.com
- Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Ժուռնալիստիկա» (Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ա, Երևան 1999, էջ 105 – 107, 177 - 190) 2. Modern Journalizm, New York, 2000 3. www.newyorker.com - “The New Yorker” ամսագիր - The New Yorker- amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir - “The New Yorker” amsagir

Яндекс.Метрика