Դինամիտ FM-ի երաժշտական և լրատվական ծրագրերը

dinamit FM-i erashtakan ev lratvakan [email protected]

Code: 3005000490
էջերի քանակ: 11
Type: Ռեֆերատ
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Դինամիտ FM-ի լրատվական և երաժշտական ծրագրերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Քոհլեր Դ., Ռադիոհեռուստատեսային լուրերի պատրաստման և մատուցման ձեռնարկ, Ե., 2001
2. Հովսեփյան Մ., Ռադիոշուկայի օրինաչափություները և զար‎շգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում, Ե., 2002
3. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ա, Ե., 1999
4. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Բ, Ե., 2001
5. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Գ, Ե., 2002
6. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Դ, Ե., 2002
7. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ե, Ե., 2003
8. «ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օևենքըª հարակից օրեքներով», Ե., 2001
- Բովանդակություն Ներածություն Դինամիտ FM-ի լրատվական և երաժշտական ծրագրերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Քոհլեր Դ., Ռադիոհեռուստատեսային լուրերի պատրաստման և մատուցման ձեռնարկ, Ե., 2001 2. Հովսեփյան Մ., Ռադիոշուկայի օրինաչափություները և զար‎շգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում, Ե., 2002 3. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ա, Ե., 1999 4. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Բ, Ե., 2001 5. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Գ, Ե., 2002 6. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Դ, Ե., 2002 7. Ժուռնալիստիկայի տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ե, Ե., 2003 8. «ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օևենքըª հարակից օրեքներով», Ե., 2001 - Դինամիտ FM-ի երաժշտական և լրատվական ծրագրերը - dinamit FM-i erashtakan ev lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajztakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan cragrery - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i eraghshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i eraghstakan EV lratvakan tsragrery - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan EV lratvakan [email protected] - Dinamit FM-i erajshtakan YEV lratvakan [email protected]

Яндекс.Метрика