Պետական և համայնքային սեփականության դերը տնտեսական հարաբերությունների համակարգում

petakan ev hamaynqayin b sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum

Code: 4018000793
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել


Բովանդակություն


Ներածություն
Պետական և համայնքային սեփականության դերը տնտեսական հարաբերությունների համակարգում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկԳրականության ցանկ

1. Թումանյան Դ., «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստան Հանրապետությունում»,Երևան, Նոյյան տապան. 2006թ.,
2. Ղազարյան է.,«100 հարց և պատասխան տեղական ինքնակառավարման մասին» - Եր. Հեղինակային հրատարակություն, 2003թ.
3. «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, նոր զարգացումներ» Ուսումնական ձեռնարկ, Տ.գ.թ. դոկսար Է. Օրղյանի ընդհ. խմբ., Եր.«Պետական ծառայություն» 2002թ.,167 Էջ
4. Դավոյան Ս. Պետական սեփականության կառավարում. մեթոդաբանություն և ինստիտուցիոնալ հիմքեր., Եր. 2003թ.
5. Կիրակոսյան Կ. Պետական սեփականության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Եր. 2004 թ.
6. Մարկոսյան Ա., Մաթևոսյան Է. Պետությունը և Ձեռնարկատիրությունը. Եր. 2005թ.


- Բովանդակություն Ներածություն Պետական և համայնքային սեփականության դերը տնտեսական հարաբերությունների համակարգում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Գրականության ցանկ 1. Թումանյան Դ., «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստան Հանրապետությունում»,Երևան, Նոյյան տապան. 2006թ., 2. Ղազարյան է.,«100 հարց և պատասխան տեղական ինքնակառավարման մասին» - Եր. Հեղինակային հրատարակություն, 2003թ. 3. «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, նոր զարգացումներ» Ուսումնական ձեռնարկ, Տ.գ.թ. դոկսար Է. Օրղյանի ընդհ. խմբ., Եր.«Պետական ծառայություն» 2002թ.,167 Էջ 4. Դավոյան Ս. Պետական սեփականության կառավարում. մեթոդաբանություն և ինստիտուցիոնալ հիմքեր., Եր. 2003թ. 5. Կիրակոսյան Կ. Պետական սեփականության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Եր. 2004 թ. 6. Մարկոսյան Ա., Մաթևոսյան Է. Պետությունը և Ձեռնարկատիրությունը. Եր. 2005թ. - Պետական և համայնքային սեփականության դերը տնտեսական հարաբերությունների համակարգում - petakan ev hamaynqayin b sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan dery tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan dery tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamajnqajin sepakanutjan [email protected] tntesakan haraberutjunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan EV hamaynqayin sepakanytyan [email protected] tntesakan haraberytyynneri hamakargym - Petakan EV hamaynkayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum - Petakan YEV hamaynqayin sepakanutyan [email protected] tntesakan haraberutyunneri hamakargum

Яндекс.Метрика