ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ

@ntacik ev voch @ntacik aktivner

Code: 4018000792
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել


Բովանդակություն


ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Բական Ա©Ա©, Շնեյդման Լ©Զ©, Օստրովսկի Օ©Մ© «Կազմակերպությունների ֆինանսա¬տնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլան», Մոսկվա, 2002թ©
2. Անդրոսով Ա©Մ© «Հաշվապահական հաշվառումը եւ հաշվետվությունը բանկում», Մոսկվա, 1994թ©
3. Կաշաձեւ Ա©Ն© «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների թղթակցությունն ու պլանը», Մոսկվա, 1997թ©
4. Ա. Անդրեասյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», Եր., 2003 թ.
5. В. Савицкая “Анализ хозяственной деятельности предприятия”, М., 2002 г.
- Բովանդակություն ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ Եզրակացություններ Օգտագործված գրականություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Բական Ա©Ա©, Շնեյդման Լ©Զ©, Օստրովսկի Օ©Մ© «Կազմակերպությունների ֆինանսա¬տնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլան», Մոսկվա, 2002թ© 2. Անդրոսով Ա©Մ© «Հաշվապահական հաշվառումը եւ հաշվետվությունը բանկում», Մոսկվա, 1994թ© 3. Կաշաձեւ Ա©Ն© «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների թղթակցությունն ու պլանը», Մոսկվա, 1997թ© 4. Ա. Անդրեասյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն», Եր., 2003 թ. 5. В. Савицкая “Анализ хозяственной деятельности предприятия”, М., 2002 г. - ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ - @ntacik ev voch @ntacik aktivner - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV Ո4 @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI YNTACIK EV ՈCH YNTACIK AKTIVNERY - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI YNTACIK EV Ո4 YNTACIK AKTIVNERY - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAJIN KAZMAKERPՈՒTJՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected] - AREVTRAYIN KAZMAKERPՈՒTYՈՒNNERI @NTACIK EV ՈCH @NTACIK [email protected]

Яндекс.Метрика