Պետական քաղաքականությունը բնակչության ոլորտում 2008-2011թթ.

petakan [email protected] bnakchutyan ekamutneri volortum 2008-2011tt

Code: 4018000778
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն


Ներածություն
1. Բնակչության եկամուտների էությունը, դասակարգումը և բաշխման անհավասարությունը պայմանավորող գործոնները
2. Բնակչության եկամուտների պետական քաղաքականությունը
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Մակրոտնտեսական կարգավորում ուսումնական ձեռնարկ« Երևան Տնտեսագետ 2007թ©£
2. ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը Երևան 2012£
3. ՀՀ սոցիալ տնտեսական զարգացման ծրագրերը£
4. «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք
5. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ.
6. նՍՏվՏՎՌփպրՍՈÿ ՌրՑՏՐՌÿ հհհՀ (ճցվՑցսՏՉ Թ.Ձ. Ռ ՊՐ.). Ծ., 1987.


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Բնակչության եկամուտների էությունը, դասակարգումը և բաշխման անհավասարությունը պայմանավորող գործոնները 2. Բնակչության եկամուտների պետական քաղաքականությունը Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ   Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Մակրոտնտեսական կարգավորում ուսումնական ձեռնարկ« Երևան Տնտեսագետ 2007թ©£ 2. ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը Երևան 2012£ 3. ՀՀ սոցիալ տնտեսական զարգացման ծրագրերը£ 4. «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք 5. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ. 6. նՍՏվՏՎՌփպրՍՈÿ ՌրՑՏՐՌÿ հհհՀ (ճցվՑցսՏՉ Թ.Ձ. Ռ ՊՐ.). Ծ., 1987. - Պետական քաղաքականությունը բնակչության ոլորտում 2008-2011թթ. - petakan [email protected] bnakchutyan ekamutneri volortum 2008-2011tt - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnak4utyan olortum 2008-2011tt. - Petakan qaxaqakanutyuny bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan qaghaqakanutyuny bnak4utyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutjan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan wlwrtum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchytyan olortym 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt. - Petakan [email protected] bnakchutyan olortum 2008-2011tt.

Яндекс.Метрика