Կառավարման համակարգի ներքին միջավայրի փոփոխականները

karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected]

Code: 4018000774
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն


Ներածություն
Կառավարման համակարգի ներքին միջավայրի փոփոխականները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն

1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.-Москва 2000
2. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента.- Санкт-Петербург, 1999
3. «Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան 2002
- Բովանդակություն Ներածություն Կառավարման համակարգի ներքին միջավայրի փոփոխականները Եզրակացություն Օգտագործված գրականություն   Օգտագործված գրականություն 1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.-Москва 2000 2. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента.- Санкт-Петербург, 1999 3. «Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան 2002 - Կառավարման համակարգի ներքին միջավայրի փոփոխականները - karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri popoxakannery - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri popokhakannery - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavajri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mighavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerkin mijavayri [email protected] - Karavarman hamakargi nerqin mijavayri [email protected]

Яндекс.Метрика