Կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործումը

kolektiv ashxatanqi kazmakrpman kata[email protected], uxxac

Code: 4018000763
էջերի քանակ: 23
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,830.00 AMD
Total: 4,600.00 AMD
գնել

ԲովանդակությունՆերածություն
1. Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրման կոլեկտիվ ձևերի կիրառման օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը
2. Բրիգադը որպես կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման տարատեսակ
3. Կոլեկտիվ աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ
Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Պողոսյան Ս. Մ. Աշխատանքի տնտեսագիտություն, Երևան 2004 թ.
2. Տնտեսագիտության տեսության ուսումնական ձեռնարկ Գ. Կիրակոսյանի գլխավորությամբ, Երևան 2009 թ.
3. Экономика труда под ред. А. Ф. Зубкова М. 2002г..
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրման կոլեկտիվ ձևերի կիրառման օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը 2. Բրիգադը որպես կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման տարատեսակ 3. Կոլեկտիվ աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ   Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Պողոսյան Ս. Մ. Աշխատանքի տնտեսագիտություն, Երևան 2004 թ. 2. Տնտեսագիտության տեսության ուսումնական ձեռնարկ Գ. Կիրակոսյանի գլխավորությամբ, Երևան 2009 թ. 3. Экономика труда под ред. А. Ф. Зубкова М. 2002г.. - Կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործումը - kolektiv ashxatanqi kazmakrpman [email protected], uxxac - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv azxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman katarelagorcumy - Kolektiv ashkhatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv askhatanqi kazmakerpman katarelagortsumy - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kwlektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanki kazmakerpman [email protected] - Kolektiv ashxatanqi kazmakerpman katarelagor[email protected]

Яндекс.Метрика