Բյուջետային համակարգի ներգործությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի արագացման վրա

Byujetayin hamakargi [email protected] [email protected] aragacman vra

Code: 4018000756
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել

Բովանդակություն
Ներածություն
Բյուջետային համակարգը որպես պետության բյուջետային քաղաքականության իրականացման գործիք
Բյուջետային համակարի դերը պետության տնտեսական ռեֆորմների իրականացման գործում
Բյուջետային համակարգի ներգործությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի արագացման վրա
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Օգտագործված գրականության ցանկ


1. «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, Երևան 1997թ
2. Հարությունյան Հ. «Բյուջետային գործընթացի և ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնահարցերը տեղական ինքնակառավարման համակարգում», Եր.։ Տիգրան Մեծ, 2007թ., 324 էջ։
3. Լ.Հ. Բադանյան, «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ»: Երևան 2007թ
4. Ռ. Ա. Թովմասյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան, 2005թ.
- Բովանդակություն Ներածություն Բյուջետային համակարգը որպես պետության բյուջետային քաղաքականության իրականացման գործիք Բյուջետային համակարի դերը պետության տնտեսական ռեֆորմների իրականացման գործում Բյուջետային համակարգի ներգործությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի արագացման վրա Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, Երևան 1997թ 2. Հարությունյան Հ. «Բյուջետային գործընթացի և ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնահարցերը տեղական ինքնակառավարման համակարգում», Եր.։ Տիգրան Մեծ, 2007թ., 324 էջ։ 3. Լ.Հ. Բադանյան, «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ»: Երևան 2007թ 4. Ռ. Ա. Թովմասյան, Տնտեսագիտության տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար, Երևան, 2005թ. - Բյուջետային համակարգի ներգործությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի արագացման վրա - Byujetayin hamakargi [email protected] [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi nergorcutyuny gitatexnikakan arajyntaci aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatekhnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi nergortsutyuny gitatekhnikakan arajyntaci aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Bjujetajin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byughetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byyjetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra - Byujetayin hamakargi [email protected] gitatexnikakan [email protected] aragacman vra

Яндекс.Метрика