Հիմնական և վերադիր ծախսերի շեղումների վերլուծություն

himnakan ev veradir caxseric shexumneri [email protected]

Code: 4018000746
էջերի քանակ: 20
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,200.00 AMD
Total: 4,000.00 AMD
գնելԲովանդակություն


1. Ծախսոմների և եկամուտների խմբավորումը ըստ ձևավորման և պատասխանատվության կենտրոնների
2. Հիմնական և վերադիր ծախսերից շեղումների վերլուծությունը
3. Նորմաներից շեղումների հաշվառումը և գնահատումը
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Ա Գ Ճուղուրյան« Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում Երևան 2004թ
2. Հաշվապահական հաշվառում ուսումնական ձեռնարկ« Երևան Տնտեսագետ 2008թ

- Բովանդակություն 1. Ծախսոմների և եկամուտների խմբավորումը ըստ ձևավորման և պատասխանատվության կենտրոնների 2. Հիմնական և վերադիր ծախսերից շեղումների վերլուծությունը 3. Նորմաներից շեղումների հաշվառումը և գնահատումը Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա Գ Ճուղուրյան« Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում Երևան 2004թ 2. Հաշվապահական հաշվառում ուսումնական ձեռնարկ« Երևան Տնտեսագետ 2008թ - Հիմնական և վերադիր ծախսերի շեղումների վերլուծություն - himnakan ev veradir caxseric shexumneri [email protected] - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri zexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir cakhseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri sheghumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir tsakhseri seghumneri verlutsutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutjun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan EV veradir caxseri shexymneri verlycytyyn - Himnakan EV veradir caxseri shexumneri verlucutyun - Himnakan YEV veradir caxseri shexumneri verlucutyun

Яндекс.Метрика