ՀՀ-ում կիրառվող հատուկ մաքսային ռեժիմները և դրանց բնութագիրը

HH kirarvox hatuk maqsayin [email protected] ev dranc [email protected]

Code: 4018000744
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել

Բովանդակություն


Ներածություն
ՀՀ-ում կիրառվող հատուկ մաքսային ռեժիմները և դրանց բնութագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ

Օգտագործած գրականության ցանկ1. ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք« Երևան« 2000«
2. Ճուղուրյան Ա. Գ., Մաքսային գործի հիմունքներ, Երևան 2007թ,
3. Նազարյան Ա., Մաքսային գործի հիմունքներ, Երևան 2008թ,
4. Կ© Ա© Միքայելյան Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում« Երևան 2004թ©£
- Բովանդակություն Ներածություն ՀՀ-ում կիրառվող հատուկ մաքսային ռեժիմները և դրանց բնութագիրը Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ Օգտագործած գրականության ցանկ 1. ՀՀ Մաքսային օրենսգիրք« Երևան« 2000« 2. Ճուղուրյան Ա. Գ., Մաքսային գործի հիմունքներ, Երևան 2007թ, 3. Նազարյան Ա., Մաքսային գործի հիմունքներ, Երևան 2008թ, 4. Կ© Ա© Միքայելյան Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում« Երևան 2004թ©£ - ՀՀ-ում կիրառվող հատուկ մաքսային ռեժիմները և դրանց բնութագիրը - HH kirarvox hatuk maqsayin [email protected] ev dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin rejimnery EV dranc bnutagiry - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvogh hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvogh hatuk maqsayin reghimnery EV dranc bnutagiry - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsajin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvwx hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-ym kirarvox hatyk maqsayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maksayin [email protected] EV dranc [email protected] - HH-um kirarvox hatuk maqsayin [email protected] YEV dranc [email protected]

Яндекс.Метрика