Թեմա 25. Սպասարկող ծախսերի հաշվառումը և բաշխումը

karavarchakan hashvarum 25. spasarkox caxseri [email protected] ev [email protected]

Code: 4018000742
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն


1. Վերադիր ծախսերի խմբավորումը ըստ հոդվածների և ծախսային կենտրոնների
2. Վերադիր ծախսերի տեղաբաշխումն ու բաշխումը ըստ ծախսային կենտրոնների
3. Սպասարկող ծախսային կենտրոնների ծախսերի բաշխումը արտադրական ծախսային կենտրոնների միջև
Օգտագործած գրականության ցանկ

Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Ա Գ Ճուղուրյան Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում« Երևան 2004թ©£
2. Հաշվապահական հաշվառում ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2008£
- Բովանդակություն 1. Վերադիր ծախսերի խմբավորումը ըստ հոդվածների և ծախսային կենտրոնների 2. Վերադիր ծախսերի տեղաբաշխումն ու բաշխումը ըստ ծախսային կենտրոնների 3. Սպասարկող ծախսային կենտրոնների ծախսերի բաշխումը արտադրական ծախսային կենտրոնների միջև Օգտագործած գրականության ցանկ Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Ա Գ Ճուղուրյան Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում« Երևան 2004թ©£ 2. Հաշվապահական հաշվառում ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2008£ - Թեմա 25. Սպասարկող ծախսերի հաշվառումը և բաշխումը - karavarchakan hashvarum 25. spasarkox caxseri [email protected] ev [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri hashvarumy EV bashxumy - Tema 25. Spasarkox cakhseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkogh caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkogh tsakhseri hasvarumy EV baskhumy - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkwx caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] EV [email protected] - Tema 25. Spasarkox caxseri [email protected] YEV [email protected]

Яндекс.Метрика