Անշարժ գույքի հաշվառման ձևերը

Ansharj guyqi hashvarman [email protected]

Code: 4018000737
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել


Բովանդակություն


Ներածություն
Անշարժ գույքի հաշվառման ձևերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ


1.ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ (ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ` 22 հոկտեմբերի 1997 թ.
2.http://www.cadastre.am (ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե)

- Բովանդակություն Ներածություն Անշարժ գույքի հաշվառման ձևերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1.ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ (ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ` 22 հոկտեմբերի 1997 թ. 2.http://www.cadastre.am (ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե) - Անշարժ գույքի հաշվառման ձևերը - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Anzarj guyqi hazvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman cEVery - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Anshargh guyqi hashvarman [email protected] - Ansargh guyqi hasvarman zEVery - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Ansharj gujqi hashvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman [email protected] - Ansharj gyyqi hashvarman [email protected] - Ansharj guyki hashvarman [email protected] - Ansharj guyqi hashvarman [email protected]

Яндекс.Метрика