Ներմուծման գործարքների նախապատրաստում

nermucman gorcarqneri naxapatrastum

Code: 4018000732
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել

Բովանդակություն


Ներածություն
Ներմուծման գործարքների նախապատրաստում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՀՀ մաքսային օրենսգիրք
2. Ա. Հարությունյան «Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշումը» Երևան 2004
3. Ա. Հարությունյան «Մաքսային գործի համառոտ տեղեկագիրք» Երևան 1999
4. Ն. Մ. Նահրադյան«Մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրները» Հայաստան 2004
5. www.gov.am
6. www.customs.am
7. www.armstat.am- Բովանդակություն Ներածություն Ներմուծման գործարքների նախապատրաստում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ մաքսային օրենսգիրք 2. Ա. Հարությունյան «Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշումը» Երևան 2004 3. Ա. Հարությունյան «Մաքսային գործի համառոտ տեղեկագիրք» Երևան 1999 4. Ն. Մ. Նահրադյան«Մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրները» Հայաստան 2004 5. www.gov.am 6. www.customs.am 7. www.armstat.am - Ներմուծման գործարքների նախապատրաստում - nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri nakhapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermutsman gortsarqneri nakhapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermucman gwrcarqneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum - Nermycman gorcarqneri naxapatrastym - Nermucman gorcarkneri naxapatrastum - Nermucman gorcarqneri naxapatrastum

Яндекс.Метрика