Ոչ կյանքի ապահովագրություն ՀՀ

voch kyanqi [email protected] HH

Code: 4018000726
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն
Ներածություն
1. Ապահովագրության համակարգը որպես երկրի ֆինանսական համակարգի բաղկացուցիչ մաս
2. Ոչ կյանքի ապահովագրություն
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Աբգարյան Կ.Հ. «Ապահովագրությունը շուկայական տնտեսությունումե, Տնտեսագետ, Երևան, 2004թ.,
2. Бланд Д. Страхование: принципы и практика.– М.: Финансы и статистика, 1998.
3. Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998 г.
4. В.В.Шахов, 'Введение в страхование',Москва, 'Финансы и статистика', 1999г. стр.16-20
5. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.
6. www.apahovagrutyun.am
7. www.insurance.am
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ապահովագրության համակարգը որպես երկրի ֆինանսական համակարգի բաղկացուցիչ մաս 2. Ոչ կյանքի ապահովագրություն Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Աբգարյան Կ.Հ. «Ապահովագրությունը շուկայական տնտեսությունումե, Տնտեսագետ, Երևան, 2004թ., 2. Бланд Д. Страхование: принципы и практика.– М.: Финансы и статистика, 1998. 3. Гвозденко А.А. Основы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998 г. 4. В.В.Шахов, 'Введение в страхование',Москва, 'Финансы и статистика', 1999г. стр.16-20 5. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. 6. www.apahovagrutyun.am 7. www.insurance.am - Ոչ կյանքի ապահովագրություն ՀՀ - voch kyanqi [email protected] HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ո4 kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ո4 kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kjanqi apahovagrutjun HH - Ոch kyanqi apahwvagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrytyyn HH - Ոch kyanki apahovagrutyun HH - Ոch kyanqi apahovagrutyun HH

Яндекс.Метрика