Մարքեթինգային ծրագրի կառուցվածքը, մարքեթինգային ռազմավարության հիմնական տարրերը

Marketingayin cragri [email protected], marketingayin razmavarutyan himnakan [email protected]

Code: 4018000718
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն


Ներածություն
1. Մարքեթինգային ծրագրի դերը և մարքեթինգային ռազմավարության հիմնական տարրերը
2. Արտադրանքի իրացման մարտավարության մշակումը մարքեթինգային ծրագրում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Основы маркетинга, М., 1998
2. Մենեջմենթի ուսումնական ձեռնարմ Յու. Սուվարյանի խմբագրությամբ, Երևան 2009թ.
3. Կոմերցիայի հիմունքներ ուսումնական ձեռնարկ Ս. Բուլանիկյանի խմբագրությամբ, Երևան 2003թ.
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Մարքեթինգային ծրագրի դերը և մարքեթինգային ռազմավարության հիմնական տարրերը 2. Արտադրանքի իրացման մարտավարության մշակումը մարքեթինգային ծրագրում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Основы маркетинга, М., 1998 2. Մենեջմենթի ուսումնական ձեռնարմ Յու. Սուվարյանի խմբագրությամբ, Երևան 2009թ. 3. Կոմերցիայի հիմունքներ ուսումնական ձեռնարկ Ս. Բուլանիկյանի խմբագրությամբ, Երևան 2003թ. - Մարքեթինգային ծրագրի կառուցվածքը, մարքեթինգային ռազմավարության հիմնական տարրերը - Marketingayin cragri [email protected], marketingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri karucvacqy, marqetingayin razmavarutyan himnakan tarrery - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin tsragri karucvatsqy, marqetingayin razmavarutyan himnakan tarrery - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingajin cragri [email protected], marqetingajin razmavarutjan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarytyan himnakan [email protected] - Marketingayin cragri [email protected], marketingayin razmavarutyan himnakan [email protected] - Marqetingayin cragri [email protected], marqetingayin razmavarutyan himnakan [email protected]

Яндекс.Метрика