Ձեռնարկության դրամական ֆոնդերը և ֆինանսական ռեսուրսները , Ձեռնարկության պասիվների կառուցվածքըև սեփական ակտիվների շահութաբերությունը, ֆինանսական լծակի ազդեցության ուժը

Zernarkutyan dramakan [email protected] ev finansakan [email protected], pasivneri [email protected] sepakan aktivneri

Code: 4018000704
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնելԲովանդակություն


Նախաբան
1. Ձեռնարկության ֆինանսական հարաբերությունները, ֆինանսների կազմակերպման սկզբունքները և ֆունկցիաների բովանդակությունը
2. Ձեռնարկության դրամական ֆոնդերը և ֆինանսական ռեսուրսները
3. Ձեռնարկության պասիվների կառուցվածքըև սեփական ակտիվների շահութաբերությունը, ֆինանսական լծակի ազդեցության ուժը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ


1. « Ֆինանսներ և վարկ»Լ. Հ. Բադանյան, Կ.Հ Աբգարյան, Ա.Բ. Սալնազարյան, Յու. Ալավերդյան, Ա.Վ. Մաթևոսյան, Կ.Ա. Միքայելյան, 2003
2. «Ֆինանսական կայունության, գործարար ակտիվության և իրացվելիության գնահատման ցուցանիշներն ու դրանց հաշվարկման մեթոդիկան» Աշոտ Բայադյան, Երևան 2001
3. «Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում» Լիանա Գրիգորյան, Երևան 2002
4. Финансы, учебник под ред. В.В. Ковалева, Москва 2002
5. Основы Управления Финансами, Д.Ж. К. Ван Хорн, Москва 2000- Բովանդակություն Նախաբան 1. Ձեռնարկության ֆինանսական հարաբերությունները, ֆինանսների կազմակերպման սկզբունքները և ֆունկցիաների բովանդակությունը 2. Ձեռնարկության դրամական ֆոնդերը և ֆինանսական ռեսուրսները 3. Ձեռնարկության պասիվների կառուցվածքըև սեփական ակտիվների շահութաբերությունը, ֆինանսական լծակի ազդեցության ուժը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. « Ֆինանսներ և վարկ»Լ. Հ. Բադանյան, Կ.Հ Աբգարյան, Ա.Բ. Սալնազարյան, Յու. Ալավերդյան, Ա.Վ. Մաթևոսյան, Կ.Ա. Միքայելյան, 2003 2. «Ֆինանսական կայունության, գործարար ակտիվության և իրացվելիության գնահատման ցուցանիշներն ու դրանց հաշվարկման մեթոդիկան» Աշոտ Բայադյան, Երևան 2001 3. «Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում» Լիանա Գրիգորյան, Երևան 2002 4. Финансы, учебник под ред. В.В. Ковалева, Москва 2002 5. Основы Управления Финансами, Д.Ж. К. Ван Хорн, Москва 2000 - Ձեռնարկության դրամական ֆոնդերը և ֆինանսական ռեսուրսները , Ձեռնարկության պասիվների կառուցվածքըև սեփական ակտիվների շահութաբերությունը, ֆինանսական լծակի ազդեցության ուժը - Zernarkutyan dramakan [email protected] ev finansakan [email protected], pasivneri [email protected] sepakan aktivneri - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - DZernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , DZernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan fondery EV finansakan resursnery , Cernarkutyan pasivneri karucvacqyEV sepakan aktivneri shahutaberutyuny, finansakan lcaki azdecutyan ujy - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Zernarkutyan dramakan fondery EV finansakan resursnery , Zernarkutyan pasivneri karucvatsqyEV sepakan aktivneri sahutaberutyuny, finansakan ltsaki azdecutyan ughy - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutjan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutjan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutjan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkytyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkytyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecytyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] EV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected] - Cernarkutyan dramakan [email protected] YEV finansakan [email protected] , Cernarkutyan pasivneri [email protected] sepakan aktivneri [email protected], finansakan lcaki azdecutyan [email protected]

Яндекс.Метрика