ՀՆԱ ի- և նրա տարրերի համադրելի/կայուն/ գներով հաշվարկման մեթոդը

HNA hashvarkman metodner

Code: 4018000681
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
ՀՆԱ ի- և նրա տարրերի համադրելի/կայուն/ գներով հաշվարկման մեթոդը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина’’Макроэкономика’’ Издательство МГУ, М.2005г.
2. Դ. Սաքս, Բ. Լարրեյն. «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում». Երևան 2002
3. Н.Г. Мэнкью “Макроэкономика” Издательство Московского Университета 1994г.
4. Հ. Ղուշչյան « Մակրոտնտեսական կարգավորում» Ե.2002
5. http://www.armstat.am
- Բովանդակություն Ներածություն ՀՆԱ ի- և նրա տարրերի համադրելի/կայուն/ գներով հաշվարկման մեթոդը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина’’Макроэкономика’’ Издательство МГУ, М.2005г. 2. Դ. Սաքս, Բ. Լարրեյն. «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում». Երևան 2002 3. Н.Г. Мэнкью “Макроэкономика” Издательство Московского Университета 1994г. 4. Հ. Ղուշչյան « Մակրոտնտեսական կարգավորում» Ե.2002 5. http://www.armstat.am - ՀՆԱ ի- և նրա տարրերի համադրելի/կայուն/ գներով հաշվարկման մեթոդը - HNA hashvarkman metodner - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hazvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman metody - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hasvarkman metody - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kajun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerwv hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayyn/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- EV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected] - HNA i- YEV nra tarreri hamadreli/kayun/ gnerov hashvarkman [email protected]

Яндекс.Метрика