ՀՀ տնտեսական հիմնական մակրոցուցանիշները անցած 10 տարում.դինամիկ զարգացումը ըստ միջին ցուցանիշների

HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri

Code: 4018000679
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ և հաշվարկման կարգը
2. ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն(2000-2011)
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հ. Ղուշչյան ''Մակրոտնտեսական կարգավորում'', Ե.2005
2. Ա.Մարկոսյան, Մ.Մելիքյան ’ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը 1994-2006 թթ. տնտեսական անվտանգության ցուցանիշների մոնիտորինգի համատեսքտում, ՀԱՅԱՍՏԱՆ. /(90)հունվար 2008
3. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 7 -ի N 955-Ն 'Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագիր 2012-2014''
4. ՀՀ ԿԲ’Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, Ե.2011
5. http://www.mfe.am(ՀՀ Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայք)
6. http://www.cba.am(ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայք)
7. http://www.armstat.am(ՀՀ Վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայք)- Բովանդակություն Ներածություն 1. Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ և հաշվարկման կարգը 2. ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն(2000-2011) Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հ. Ղուշչյան ''Մակրոտնտեսական կարգավորում'', Ե.2005 2. Ա.Մարկոսյան, Մ.Մելիքյան ’ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը 1994-2006 թթ. տնտեսական անվտանգության ցուցանիշների մոնիտորինգի համատեսքտում, ՀԱՅԱՍՏԱՆ. /(90)հունվար 2008 3. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 7 -ի N 955-Ն 'Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագիր 2012-2014'' 4. ՀՀ ԿԲ’Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, Ե.2011 5. http://www.mfe.am(ՀՀ Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայք) 6. http://www.cba.am(ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայք) 7. http://www.armstat.am(ՀՀ Վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայք) - ՀՀ տնտեսական հիմնական մակրոցուցանիշները անցած 10 տարում.դինամիկ զարգացումը ըստ միջին ցուցանիշների - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanizneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan makrocucanishnery ancac 10 tarum.dinamik zargacumy yst mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan makrocucanisnery ancats 10 tarum.dinamik zargacumy yst mijin cucanisneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mighin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarym.dinamik [email protected] @st mijin cycanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri - HH tntesakan himnakan [email protected] ancac 10 tarum.dinamik [email protected] @st mijin cucanishneri

Яндекс.Метрика