Աշխատանքի նորմավորում

ashxatanqi normavorum

Code: 4018000663
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել




Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արտադրական կազմակերպություններում աշխատանքի նորմավորման վիճակի վերլուծություն
2. Աշխատանքի նորմաների հաշվարկը
3. Նորմավորման վիճակի բարելավման ուղիները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ. Մ.Տերտերյան Աշխատանքի կազմակերպում և սպասարկում« Երևան 2001թ
2. «Մենեջմենթ» Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան «Տնտեսագետ» 2002թ.


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արտադրական կազմակերպություններում աշխատանքի նորմավորման վիճակի վերլուծություն 2. Աշխատանքի նորմաների հաշվարկը 3. Նորմավորման վիճակի բարելավման ուղիները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ. Մ.Տերտերյան Աշխատանքի կազմակերպում և սպասարկում« Երևան 2001թ 2. «Մենեջմենթ» Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան «Տնտեսագետ» 2002թ. - Աշխատանքի նորմավորում - ashxatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Azxatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Ashkhatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Askhatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorum - Ashxatanqi nwrmavwrum - Ashxatanqi normavorum - Ashxatanqi normavorym - Ashxatanki normavorum - Ashxatanqi normavorum

Яндекс.Метрика