Միջին մեծություններ

mijin mecutyunner

Code: 4018000649
էջերի քանակ: 20
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,200.00 AMD
Total: 4,000.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Միջին մեծությունների էությունը, առանձնահատկությունները և նշանակությունը
2. Միջին մեծությունների տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ.
3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Միջին մեծությունների էությունը, առանձնահատկությունները և նշանակությունը 2. Միջին մեծությունների տեսակները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ. 3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г - Միջին մեծություններ - mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin metsutyunner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutjunner - Mijin mecutyunner - Mighin mecutyunner - Mijin mecytyynner - Mijin mecutyunner - Mijin mecutyunner

Яндекс.Метрика