ՀՀ կենսաթոշակային ապահովագրություն

HH kensatoshakayin apahovagrutiun

Code: 4018000640
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնելԲովադնակություն

Ներածություն
1. ՀՀ կենսաթոշակային համակարգը
2. Կենսաթոշակային ապահովագրություն
3. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի ընդհանուր բնութագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքը «ՀՀ քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին» 01.01.1996թ.
2. ՀՀ օրենքը «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» 01.01.1999թ.
3. ՀՀ կենսաթոշակային և զբաղվածության հիմնադրամի կանոնադրություն
4. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի կանոնադրություն
5. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 1998 թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարություն, ք. Երևան 1999թ.
6. Дмитрий Виттас. Частные пенсионные фонды: проблема регулирования, Вашингтон 1996 г.
- Բովադնակություն Ներածություն 1. ՀՀ կենսաթոշակային համակարգը 2. Կենսաթոշակային ապահովագրություն 3. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի ընդհանուր բնութագիրը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ օրենքը «ՀՀ քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին» 01.01.1996թ. 2. ՀՀ օրենքը «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» 01.01.1999թ. 3. ՀՀ կենսաթոշակային և զբաղվածության հիմնադրամի կանոնադրություն 4. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի կանոնադրություն 5. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 1998 թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարություն, ք. Երևան 1999թ. 6. Дмитрий Виттас. Частные пенсионные фонды: проблема регулирования, Вашингтон 1996 г. - ՀՀ կենսաթոշակային ապահովագրություն - HH kensatoshakayin apahovagrutiun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatozakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatosakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakajin apahovagrutjun - HH kensatwshakayin apahwvagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrytyyn - HH kensatoshakayin apahovagrutyun - HH kensatoshakayin apahovagrutyun

Яндекс.Метрика