Բաշխման շարքեր:Վարիացիոն բաշխման շարքի կառուցվածքային բնութագիրը

bashxman sharq,variacion

Code: 4018000638
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Բաշխման շարքերի էությունը և կառուցման սկզբունքները
2. Վարիացիոն բաշխման շարքի կառուցվածքային բնութագիրը
3. Բաշխման մոմենտներ
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Բաշխման շարքերի էությունը և կառուցման սկզբունքները 2. Վարիացիոն բաշխման շարքի կառուցվածքային բնութագիրը 3. Բաշխման մոմենտներ Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ   Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г - Բաշխման շարքեր:Վարիացիոն բաշխման շարքի կառուցվածքային բնութագիրը - bashxman sharq,variacion - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bazxman zarqer:Variacion bazxman zarqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin bnutagiry - Bashkhman sharqer:Variacion bashkhman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Baskhman sarqer:Variacion baskhman sarqi karucvatsqayin bnutagiry - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqajin [email protected] - Bashxman sharqer:Variaciwn bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karycvacqayin [email protected] - Bashxman sharker:Variacion bashxman sharki karucvackayin [email protected] - Bashxman sharqer:Variacion bashxman sharqi karucvacqayin [email protected]

Яндекс.Метрика