Միջին մեծությունները և վարիացիայի ցուցանիշները

Mijin [email protected] ev variaciayi [email protected]

Code: 4018000637
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Միջին մեծությունների էությունն ու նշանակությունը
2. Միջինների օգտագործումը տնտեսագիտական վերլուծության մեջ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ.
3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Միջին մեծությունների էությունն ու նշանակությունը 2. Միջինների օգտագործումը տնտեսագիտական վերլուծության մեջ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ. 3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г - Միջին մեծությունները և վարիացիայի ցուցանիշները - Mijin [email protected] ev variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin mecutyunnery EV variaciayi cucanishnery - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin metsutyunnery EV variaciayi cucanisnery - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciaji [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mighin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] EV variaciayi [email protected] - Mijin [email protected] YEV variaciayi [email protected]

Яндекс.Метрика