ՀՀ-ում հողի արժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները

HH-um hoxi arjeqi dzevavorman [email protected]

Code: 4018000636
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Հողի առաջարկը, պահանջարկը և գինը
2. Հողի գնի հաշվարկումը (համեմատությունը հայկական շուկայի հետ)
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М., 1976
2. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., 1989
3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория М.: Финансы и статистика,1993г.
4. «ՀՀ հողային օրենսգիրք», 2004 թ.

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Հողի առաջարկը, պահանջարկը և գինը 2. Հողի գնի հաշվարկումը (համեմատությունը հայկական շուկայի հետ) Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М., 1976 2. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М., 1989 3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория М.: Финансы и статистика,1993г. 4. «ՀՀ հողային օրենսգիրք», 2004 թ. - ՀՀ-ում հողի արժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները - HH-um hoxi arjeqi dzevavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi dzEVavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman arancnahatkutyunnery - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoghi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoxi argheqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoghi argheqi zEVavorman aranznahatkutyunnery - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hwxi arjeqi cEVavwrman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-ym hoxi arjeqi cEVavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeki cEVavorman [email protected] - HH-um hoxi arjeqi cYEVavorman [email protected]

Яндекс.Метрика