Ինդեքսներ

indeqser

Code: 4018000633
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել


Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ինդեքսների էությունը և դրանց դասկարգումը
2. Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ
3. Շղթայական և բազիսային ինդեքսներ
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Гусаров В.М. Теория статистики: М.: 1998.
2. Ионин В.Г. Статистика: М.: 1996.
3. Шмойлов Р.А. Теория статистики. М.: 1996

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ինդեքսների էությունը և դրանց դասկարգումը 2. Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ 3. Շղթայական և բազիսային ինդեքսներ Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Гусаров В.М. Теория статистики: М.: 1998. 2. Ионин В.Г. Статистика: М.: 1996. 3. Шмойлов Р.А. Теория статистики. М.: 1996 - Ինդեքսներ - indeqser - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeqsner - Indeksner - Indeqsner

Яндекс.Метрика