Բնակչության զբաղվածությունը և աշխատանքի շուկայի կարգավորման ուղիները ՀՀ-ում

Bnakchutyan [email protected] ev ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um

Code: 4018000631
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Գործազրկության պատճառները, սոցիալ-տնտեսական հետևանքները և զբաղվածության կառուցվածքի փոփոխությունները
2. Աշխատանքի շուկայի կարգավորման եղանակները
3. Զբաղվածության կարգավորման արտասահմանյան փորձը և դրա կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականություն ցանկ

1. Վ.Ե.Խոջաբեկյան, Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաս¬տանում անցման շրջանում, Երևան, 1998:
2. Գ.Ե.Կիրակոսյան, Անցումային տնտեսության վերափոխում¬ները, Երևան, 2002:
3. Հ.Բ.Ղուշչյան, Մակրոէկոնոմիկա, Երևան, 1992:
4. Ա.Խ.Մարկոսյան, Ռ.Գ.Սաֆարյան, Շուկայական տնտեսության հիմունքներ, Երևան, 2002:
5. Ա.Ս.Մելքումյան, Աշխատանքի շուկա և զբաղվածություն, Երևան, 1999:
6. Տնտեսագիտության տեսություն, պրոֆ. Գ.Ե.Կիրակոսյանի ընդհ. խմբ., Երևան, 2000:
7. Մակրոտնտեսական կարգավորում, պրոֆ. Հ.Բ.Ղուշչյանի ընդհ. խմբ., Երևան, 2002:
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Գործազրկության պատճառները, սոցիալ-տնտեսական հետևանքները և զբաղվածության կառուցվածքի փոփոխությունները 2. Աշխատանքի շուկայի կարգավորման եղանակները 3. Զբաղվածության կարգավորման արտասահմանյան փորձը և դրա կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործած գրականություն ցանկ 1. Վ.Ե.Խոջաբեկյան, Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաս¬տանում անցման շրջանում, Երևան, 1998: 2. Գ.Ե.Կիրակոսյան, Անցումային տնտեսության վերափոխում¬ները, Երևան, 2002: 3. Հ.Բ.Ղուշչյան, Մակրոէկոնոմիկա, Երևան, 1992: 4. Ա.Խ.Մարկոսյան, Ռ.Գ.Սաֆարյան, Շուկայական տնտեսության հիմունքներ, Երևան, 2002: 5. Ա.Ս.Մելքումյան, Աշխատանքի շուկա և զբաղվածություն, Երևան, 1999: 6. Տնտեսագիտության տեսություն, պրոֆ. Գ.Ե.Կիրակոսյանի ընդհ. խմբ., Երևան, 2000: 7. Մակրոտնտեսական կարգավորում, պրոֆ. Հ.Բ.Ղուշչյանի ընդհ. խմբ., Երևան, 2002: - Բնակչության զբաղվածությունը և աշխատանքի շուկայի կարգավորման ուղիները ՀՀ-ում - Bnakchutyan [email protected] ev ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV azxatanqi zukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnak4utyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan zbaxvacutyuny EV ashxatanqi shukayi kargavorman uxinery HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashkhatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnak4utyan zbaghvatsutyuny EV askhatanqi sukayi kargavorman ughinery HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutjan [email protected] EV ashxatanqi shukaji kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavwrman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchytyan [email protected] EV ashxatanqi shykayi kargavorman [email protected] HH-ym - Bnakchutyan [email protected] EV ashxatanki shukayi kargavorman [email protected] HH-um - Bnakchutyan [email protected] YEV ashxatanqi shukayi kargavorman [email protected] HH-um

Яндекс.Метрика