Արտարժութային ռիսկի կարգավորման խնդիրը ՀՀ առևտրային բանկերում

artarjutayin riskeri kargavorman [email protected] HH bankerum

Code: 4018000628
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արտարժութային ռիսկի էությունը և կարգավորման անհրաժեշտությունը
2. ՀՀ բանկային համակարգում արտարժութային ռիսկի կարգավորման ոլորտում VaR մոդելի և սթրես թեսթավորման մեթոդի կիրառումը
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Գևորգ Թառումյան «Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ», Ֆինանսաբանկային քոլեջ, Երևան 2003
2. Լ.Հ. Բադանյան «Բանկային գործի հիմունքներ», Երևան 2003
3. Ս.Ս. Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները», Երևան 2005
4. www.cba.am
5. www.banker.am
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արտարժութային ռիսկի էությունը և կարգավորման անհրաժեշտությունը 2. ՀՀ բանկային համակարգում արտարժութային ռիսկի կարգավորման ոլորտում VaR մոդելի և սթրես թեսթավորման մեթոդի կիրառումը Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ   Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Գևորգ Թառումյան «Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ», Ֆինանսաբանկային քոլեջ, Երևան 2003 2. Լ.Հ. Բադանյան «Բանկային գործի հիմունքներ», Երևան 2003 3. Ս.Ս. Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները», Երևան 2005 4. www.cba.am 5. www.banker.am - Արտարժութային ռիսկի կարգավորման խնդիրը ՀՀ առևտրային բանկերում - artarjutayin riskeri kargavorman [email protected] HH bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman xndiry HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarghutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarghutayin riski kargavorman khndiry HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutajin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrajin bankerum - Artarjutayin riski kargavwrman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjytayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerym - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arEVtrayin bankerum - Artarjutayin riski kargavorman [email protected] HH arYEVtrayin bankerum

Яндекс.Метрика