Դինամիկայի շարքերը և դրանց տեսակները

vichak-dinamikayi sharqer ev dranc [email protected]

Code: 4018000623
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դինամիկայի շարքերի էությունը և տեսակները
2. Դինամիկայի շարքերի վերլուծական և միջին ցուցանիշները
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2005թ.:
3. Կոստանդյան Ա., Ֆահրադյան Մ., Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդիրների ժողովածու, Երևան 2003թ.,
4. Елисеева И. И., Юзбашев М. М., Общая теория статистики, М. “Финансы и статистика”, 1998г:
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Դինամիկայի շարքերի էությունը և տեսակները 2. Դինամիկայի շարքերի վերլուծական և միջին ցուցանիշները Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ   Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2005թ.: 3. Կոստանդյան Ա., Ֆահրադյան Մ., Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդիրների ժողովածու, Երևան 2003թ., 4. Елисеева И. И., Юзбашев М. М., Общая теория статистики, М. “Финансы и статистика”, 1998г: - Դինամիկայի շարքերը և դրանց տեսակները - vichak-dinamikayi sharqer ev dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi sharqery EV dranc tesaknery - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi sarqery EV dranc tesaknery - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikaji [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] EV dranc [email protected] - Dinamikayi [email protected] YEV dranc [email protected]

Яндекс.Метрика