Չեխիայի արժեթղթերի շուկա

Chexiayi arjetxteri shuka

Code: 4018000618
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Չեխիայի արժեթղթերի շուկայի զարգացումը և կարգավորումը
2. Չեխիայի արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները և արժեթղթերի տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Е.Ф.Жуков, Рынок ценных бумаг, М.: 2009
2. Н.Б.Козлов, Формирование рынка ценных бумаг в пост-социалистических странах, М.: 2002
3. В.М.Хохлов, Пражская Фондовая Биржа/17 "Вестник АРБ", 2009, № 9
4. http://www.cnb.cz(Չեխիայի ֆոնդային բորսայի պաշտոնական կայք)

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Չեխիայի արժեթղթերի շուկայի զարգացումը և կարգավորումը 2. Չեխիայի արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները և արժեթղթերի տեսակները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Е.Ф.Жуков, Рынок ценных бумаг, М.: 2009 2. Н.Б.Козлов, Формирование рынка ценных бумаг в пост-социалистических странах, М.: 2002 3. В.М.Хохлов, Пражская Фондовая Биржа/17 "Вестник АРБ", 2009, № 9 4. http://www.cnb.cz(Չեխիայի ֆոնդային բորսայի պաշտոնական կայք) - Չեխիայի արժեթղթերի շուկա - Chexiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri zuka - 4exiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri shuka - CHekhiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetghteri shuka - CHexiayi arghetxteri shuka - 4ekhiayi arghetghteri suka - CHexiayi arjetxteri shuka - CHexiaji arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri shyka - CHexiayi arjetxteri shuka - CHexiayi arjetxteri shuka

Яндекс.Метрика