Անշարժ գույքի օբյեկտների կենսապարբերաշրջանի օրինաչափությունները

Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected]

Code: 4018000597
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Անշարժ գույքի օբյեկտների կենսապարբերաշրջանի օրինաչափությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և գնահատման գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում : (Դասախոսությունների նյութեր) / Ա.Լ. Քինակցյան; Երևան, 2005. - 64 էջ
2. Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : (Գիտաժողովի նյութեր 2001) / ՀՀ կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ. - Երևան , 2001. - 328 էջ
3. Անշարժ գույքի շուկան Հայաստանի քաղաքներում : Գնահատման չափանմուշներ և գնագոյացման ցուցանիշներ բազմաբնակարան. շենքերի տիպ. բնակարանների համար: Տեղեկատվ. վերլուծ. տես.: Երևան քաղ. և ՀՀ մարզերի 14 քաղ. / Է. Մեսրոպյան. - Երևան : Հայաստան, 2004. - 120 էջ
4. Максимов С.Н. Экономика недвижимости: Учебное пособие. - С.-Пб., 1999
5. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. - М., 1996,
6. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Экономика недвижимости. –М.: 2002.
- Բովանդակություն Ներածություն Անշարժ գույքի օբյեկտների կենսապարբերաշրջանի օրինաչափությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և գնահատման գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում : (Դասախոսությունների նյութեր) / Ա.Լ. Քինակցյան; Երևան, 2005. - 64 էջ 2. Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : (Գիտաժողովի նյութեր 2001) / ՀՀ կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ. - Երևան , 2001. - 328 էջ 3. Անշարժ գույքի շուկան Հայաստանի քաղաքներում : Գնահատման չափանմուշներ և գնագոյացման ցուցանիշներ բազմաբնակարան. շենքերի տիպ. բնակարանների համար: Տեղեկատվ. վերլուծ. տես.: Երևան քաղ. և ՀՀ մարզերի 14 քաղ. / Է. Մեսրոպյան. - Երևան : Հայաստան, 2004. - 120 էջ 4. Максимов С.Н. Экономика недвижимости: Учебное пособие. - С.-Пб., 1999 5. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. - М., 1996, 6. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Экономика недвижимости. –М.: 2002. - Անշարժ գույքի օբյեկտների կենսապարբերաշրջանի օրինաչափությունները - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Anzarj guyqi obyektneri kensaparberazrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani orinachaputyunnery - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Anshargh guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansargh guyqi obyektneri kensaparberasrjani orina4aputyunnery - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj gujqi objektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrghani [email protected] - Ansharj gyyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyki obyektneri kensaparberashrjani [email protected] - Ansharj guyqi obyektneri kensaparberashrjani [email protected]

Яндекс.Метрика