Անկանխիկ հաշվառում

ankanxik hashvarum

Code: 4018000594
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դրամարկղային գրքի վարումը: Գանձապահի հաշվետվության ներկայացումը
2. Անկանխիկ հաշվարկների հաշվառում
3. Առհաշիվ գումարների հետ կապված հաշվարկային հաշվառում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ուսում. ձեռ. ԵՊՏԻ–ի (Ա.Զ. Սարգսյան, Ռ.Պ. Համբարձումյան, Ա.Մ. Մարջանյան և ուրիշներ) Ե. 2004.
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: 2003.
3. Хохонова Н.Н. Учет, аудит и анализ денежных потоков предприятий и организаций. М.: 2003


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Դրամարկղային գրքի վարումը: Գանձապահի հաշվետվության ներկայացումը 2. Անկանխիկ հաշվարկների հաշվառում 3. Առհաշիվ գումարների հետ կապված հաշվարկային հաշվառում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ուսում. ձեռ. ԵՊՏԻ–ի (Ա.Զ. Սարգսյան, Ռ.Պ. Համբարձումյան, Ա.Մ. Մարջանյան և ուրիշներ) Ե. 2004. 2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: 2003. 3. Хохонова Н.Н. Учет, аудит и анализ денежных потоков предприятий и организаций. М.: 2003 - Անկանխիկ հաշվառում - ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hazvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankankhik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankankhik hasvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarym - Ankanxik hashvarum - Ankanxik hashvarum

Яндекс.Метрика