Շուկայի հիմնական տարրերը-3

shukayi himnakan [email protected]

Code: 4018000582
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Շուկայի էությունը և նրա տարբեր մեկնաբանումները
2. Շուկայի հիմնական տարրերը և նրանց փոխկապվածությունը
3. Շուկայի ֆունկցիաները, նրա հիմնական տարրերի դերը այդ ֆունկցիաներում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000
2. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997
3. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002
4. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997
5. Ռոբրթ Հայլբրուներ, Լասթր Թարաու Տնտեսագիտությունը բոլորի համար: Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Երևան, 1994թ.
6. Կիրառական տնտեսագիտություն // Ուսումնական ուղեցույց, «Արարատյան դաշտավայր» հրատարակչական խումբ, 1995թ
7. Современная экономика // Для студентов Вузов. Ростов-на-Дону, "Феникс", 1998г.
8. Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стенли Л. Брю §Экономикс¦- Բովանդակություն Ներածություն 1. Շուկայի էությունը և նրա տարբեր մեկնաբանումները 2. Շուկայի հիմնական տարրերը և նրանց փոխկապվածությունը 3. Շուկայի ֆունկցիաները, նրա հիմնական տարրերի դերը այդ ֆունկցիաներում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000 2. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997 3. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002 4. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997 5. Ռոբրթ Հայլբրուներ, Լասթր Թարաու Տնտեսագիտությունը բոլորի համար: Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Երևան, 1994թ. 6. Կիրառական տնտեսագիտություն // Ուսումնական ուղեցույց, «Արարատյան դաշտավայր» հրատարակչական խումբ, 1995թ 7. Современная экономика // Для студентов Вузов. Ростов-на-Дону, "Феникс", 1998г. 8. Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стенли Л. Брю §Экономикс¦ - Շուկայի հիմնական տարրերը-3 - shukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - Zukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan tarrery-3 - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - Sukayi himnakan tarrery-3 - SHukayi himnakan [email protected] - SHukaji himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHykayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected] - SHukayi himnakan [email protected]

Яндекс.Метрика