Ինֆլացիա

imflacia

Code: 4018000580
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ինֆլացիայի էությունը և տեսակները
2. Ինֆլացիան և գործազրկության փոխկապվածությունը: Ֆիլիպսի կորի էությունը
3. Հակաինֆլացիոն քաղաքականությունը և նրա ուղղությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Եր., 1995 թ
3. Մ. Ա. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 1997 թ.
4. Ա. Մարկոսյան «Պետություն և շուկա», Եր., 2005 թ.
5. Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.
6. Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г.
7. Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г.


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ինֆլացիայի էությունը և տեսակները 2. Ինֆլացիան և գործազրկության փոխկապվածությունը: Ֆիլիպսի կորի էությունը 3. Հակաինֆլացիոն քաղաքականությունը և նրա ուղղությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000; 2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Եր., 1995 թ 3. Մ. Ա. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 1997 թ. 4. Ա. Մարկոսյան «Պետություն և շուկա», Եր., 2005 թ. 5. Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г. 6. Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г. 7. Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г. - Ինֆլացիա - imflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia - Inflacia

Яндекс.Метрика