Սոցիալականացում

socialakanacum

Code: 4018000579
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Անհատի զարգացման սոցիալական մատրիցան
2. Սոցիալիզացիայի փուլերը
3. Սոցիալիզացիայի գործակալները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Շափաղաթյան Հ., Քաղաքական մասնակցության արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2007
2. Политология, под ред. М. А. Василика, М., 1999
3. Шестопал Е.Б., Политическая психология, М., 2007


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Անհատի զարգացման սոցիալական մատրիցան 2. Սոցիալիզացիայի փուլերը 3. Սոցիալիզացիայի գործակալները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Շափաղաթյան Հ., Քաղաքական մասնակցության արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2007 2. Политология, под ред. М. А. Василика, М., 1999 3. Шестопал Е.Б., Политическая психология, М., 2007 - Սոցիալականացում - socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacum - Swcialakanacum - Socialakanacum - Socialakanacym - Socialakanacum - Socialakanacum

Яндекс.Метрика