Տնտեսագիտության տեսություն

Tntesagitutyan tesutyun

Code: 4018000561
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտություն
2. Տնտեսագիտության տեսության զարգացման հիմնական ուղղությունների ընդհանուր բնութագիրը
3. Տնտեսագիտության տեսության ֆունկցիաները և խնդիրները
4. Տնտեսական մտածելակերպի ձևավորումը, հիմնական սկզբունքները
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Եր., 1995 թ.
3. Մ. Ա. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 1997 թ.
4. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.
- Բովանդակություն 1. Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտություն 2. Տնտեսագիտության տեսության զարգացման հիմնական ուղղությունների ընդհանուր բնութագիրը 3. Տնտեսագիտության տեսության ֆունկցիաները և խնդիրները 4. Տնտեսական մտածելակերպի ձևավորումը, հիմնական սկզբունքները Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000; 2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Եր., 1995 թ. 3. Մ. Ա. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 1997 թ. 4. Чепурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г. - Տնտեսագիտության տեսություն - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutjan tesutjun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitytyan tesytyyn - Tntesagitutyan tesutyun - Tntesagitutyan tesutyun

Яндекс.Метрика