Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական կողմերը, դրա կարգավորման համակարգը

Shukayakan tntesutyan drakan ev bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected]

Code: 4018000538
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Շուկայի դրական և բացասական կողմերը
«Անտեսանելի ձեռքի» ուժի կորստի պատճառները և շուկայի միջամտության անհրաժեշտությունը
Պետական հատվածի գործունեության պահանջարկը և առաջարկը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

Чипурин, Кисилева, “Курс Экономической теории”. Киев. 2002Экономика /Под ред. Булатова А.С. М., 1999.
Փոլ Ա. Սամյուելսոն« ՈՒիլյամ Դ. Նորդհաուս« «Տնտեսագիտություն»« Միկրոտնտեսագիտություն« Երևան 1995
ԵրՊՏԻ « Գ. Ե. Կիրակոսյան« «Տնտեսագիտության տեսություն»« Երևան 2000
Ջեյմս Դ. Գոռթնի« Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ« «Տնտեսագիտություն» (Մասնավոր և հասարակական ընտրություն)« ԵրՊՏԻ 2003
Գ.Կիրակոսյան, «Տնտեսագիտության տեսություն», Ե. 2000.

- Բովանդակություն Ներածություն Շուկայի դրական և բացասական կողմերը «Անտեսանելի ձեռքի» ուժի կորստի պատճառները և շուկայի միջամտության անհրաժեշտությունը Պետական հատվածի գործունեության պահանջարկը և առաջարկը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ Чипурин, Кисилева, “Курс Экономической теории”. Киев. 2002Экономика /Под ред. Булатова А.С. М., 1999. Փոլ Ա. Սամյուելսոն« ՈՒիլյամ Դ. Նորդհաուս« «Տնտեսագիտություն»« Միկրոտնտեսագիտություն« Երևան 1995 ԵրՊՏԻ « Գ. Ե. Կիրակոսյան« «Տնտեսագիտության տեսություն»« Երևան 2000 Ջեյմս Դ. Գոռթնի« Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ« «Տնտեսագիտություն» (Մասնավոր և հասարակական ընտրություն)« ԵրՊՏԻ 2003 Գ.Կիրակոսյան, «Տնտեսագիտության տեսություն», Ե. 2000. - Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական կողմերը, դրա կարգավորման համակարգը - Shukayakan tntesutyan drakan ev bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - Zukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan koxmery, dra kargavorman hamakargy - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - Sukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan koghmery, dra kargavorman hamakargy - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukajakan tntesutjan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavwrman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHykayakan tntesytyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan EV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected] - SHukayakan tntesutyan drakan YEV bacasakan [email protected], dra kargavorman [email protected]

Яндекс.Метрика