Վարկային քաղաքականության կարևորությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման հարցում

Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum

Code: 4018000537
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Վարկային քաղաքականության կարևորությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման հարցում
2. Վարկավորման հիմնական կանոնները
3. Վարկային պորտֆելի կառուցվածքի և աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга 2: Технологический уклад кредитования. 1996 г.
2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996 г.
3. Զ. Ս. Ռաֆայելով, «Առևտրային բանկերի պորտֆելների գնահատումը և կառավարումը», Երևան 2007
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Վարկային քաղաքականության կարևորությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման հարցում 2. Վարկավորման հիմնական կանոնները 3. Վարկային պորտֆելի կառուցվածքի և աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга 2: Технологический уклад кредитования. 1996 г. 2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996 г. 3. Զ. Ս. Ռաֆայելով, «Առևտրային բանկերի պորտֆելների գնահատումը և կառավարումը», Երևան 2007 - Վարկային քաղաքականության կարևորությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման հարցում - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan karEVorutyuny varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaghaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaghaqakanutyan karEVorutyuny varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkajin qaxaqakanutjan [email protected] varkajin portfeli ardjunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin pwrtfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanytyan [email protected] varkayin portfeli ardyynavet karavarman harcym - Varkayin kaxakakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum - Varkayin qaxaqakanutyan [email protected] varkayin portfeli ardyunavet karavarman harcum

Яндекс.Метрика