Շուակայական տնտեսության ցիկլային զարգացումը և դրա պատճառները-2

Shukayakan tntesutyan ciklayin [email protected] ev dra [email protected]

Code: 4018000535
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Տնտեսական ցիկլի էությունը և փուլերը
2. Տնտեսական ցիկլի տեսությունները
3. Տնտեսական կայունության էությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ջեյմս Գորթնի
2. Սամույելսոն, Տնտեսագիտություն,Հ.1-ին. էջ 50-74. .
3. Վլ.Գրիգորյան.Տնտեսագիտության տեսություն, Եր.1999.
4. Ա Մարկոսյան Տնտեսագիտություն բոլորի համար,Եր.2001.էջ19-30,40-59,109- 126,158-168
5. Экономическая теория .Под ред. Камаева М.2003.
6. Вл.Айрапетян. Рыночная экономика и экономия Армении,Ер.2001..
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Տնտեսական ցիկլի էությունը և փուլերը 2. Տնտեսական ցիկլի տեսությունները 3. Տնտեսական կայունության էությունը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ջեյմս Գորթնի 2. Սամույելսոն, Տնտեսագիտություն,Հ.1-ին. էջ 50-74. . 3. Վլ.Գրիգորյան.Տնտեսագիտության տեսություն, Եր.1999. 4. Ա Մարկոսյան Տնտեսագիտություն բոլորի համար,Եր.2001.էջ19-30,40-59,109- 126,158-168 5. Экономическая теория .Под ред. Камаева М.2003. 6. Вл.Айрапетян. Рыночная экономика и экономия Армении,Ер.2001.. - Շուակայական տնտեսության ցիկլային զարգացումը և դրա պատճառները-2 - Shukayakan tntesutyan ciklayin [email protected] ev dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - Zuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin zargacumy EV dra patjarnery-2 - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - Suakayakan tntesutyan ciklayin zargacumy EV dra patjarnery-2 - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakajakan tntesutjan ciklajin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHyakayakan tntesytyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] EV dra [email protected] - SHuakayakan tntesutyan ciklayin [email protected] YEV dra [email protected]

Яндекс.Метрика