Վարկային քաղաքականությունը, վարկային պորտֆելի կառուցվածքը

Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected]

Code: 4018000528
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Վարկային քաղաքականության կարևորությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման հարցում
2. Վարկավորման հիմնական կանոնները
3. Վարկային պորտֆելի կառուցվածքի և աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга 2: Технологический уклад кредитования. 1996 г.
2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996 г.
3. Զ. Ս. Ռաֆայելով, «Առևտրային բանկերի պորտֆելների գնահատումը և կառավարումը», Երևան 2007
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Վարկային քաղաքականության կարևորությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման հարցում 2. Վարկավորման հիմնական կանոնները 3. Վարկային պորտֆելի կառուցվածքի և աճի վրա ազդող հիմնական գործոնները Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Книга 2: Технологический уклад кредитования. 1996 г. 2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996 г. 3. Զ. Ս. Ռաֆայելով, «Առևտրային բանկերի պորտֆելների գնահատումը և կառավարումը», Երևան 2007 - Վարկային քաղաքականությունը, վարկային պորտֆելի կառուցվածքը - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin qaxaqakanutyuny, varkayin portfeli karucvacqy - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin qaghaqakanutyuny, varkayin portfeli karucvatsqy - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkajin [email protected], varkajin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin pwrtfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected] - Varkayin [email protected], varkayin portfeli [email protected]

Яндекс.Метрика