Խնայողության և ներդրման քեյնսյան մոդելը

Xnayoxutyan ev nerdrman qeynsyan [email protected]

Code: 4018000526
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Խնայողության և ներդրման քեյնսյան մոդելը
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Թովմասյան Ռ., Տնտեսագիտության տեսություն, Եր., 2001:
2. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, խմբ.` Ղարիբյան, Եր., 2009:
3. Միկրոտնտեսագիտություն, Եր., 2007:
- Բովանդակություն Ներածություն Խնայողության և ներդրման քեյնսյան մոդելը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Թովմասյան Ռ., Տնտեսագիտության տեսություն, Եր., 2001: 2. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, խմբ.` Ղարիբյան, Եր., 2009: 3. Միկրոտնտեսագիտություն, Եր., 2007: - Խնայողության և ներդրման քեյնսյան մոդելը - Xnayoxutyan ev nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan modely - KHnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoghutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - khnayoghutyan EV nerdrman qeynsyan modely - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnajoxutjan EV nerdrman qejnsjan [email protected] - Xnaywxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxytyan EV nerdrman qeynsyan [email protected] - Xnayoxutyan EV nerdrman keynsyan [email protected] - Xnayoxutyan YEV nerdrman qeynsyan [email protected]

Яндекс.Метрика